Zorgen dat iedereen meedoet

Ambitie: In Velsen doet iedereen actief mee.

Iedereen in onze gemeente verdient goede zorg. Voorop staat dat mensen zo lang mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen en dat inwoners betrokken zijn. Zorg voorkomen, nieuwe manieren van zorg bieden, welzijn, de verbinding tussen onderwijs en de arbeidsmarkt en het jeugdbeleid zijn voor de gemeente ook erg belangrijk. We willen ervoor zorgen dat welzijn, gezondheid, zorg, cultuur en sport meer met elkaar verbonden worden. In Velsen stimuleren we dat iedereen meedoet. Wat je geloof, seksuele voorkeur of afkomst ook is.

Verbinden onderwijs, cultuur en sport

Goed onderwijs is van belang voor de hele samenleving. In onze regio is er de komende jaren volop aandacht voor het opleiden van voldoende technisch personeel. Een andere uitdaging is de balans tussen het opleiden van zorgprofessionals en de vraag hiernaar. Door onderwijs, cultuur en sport met elkaar te verbinden, zorgen we voor een uitdagende en passende leeromgeving in Velsen.

Kaders