Vuurtoren op de pier met zand

Contact

Openingstijden Klant Contact Centrum (KCC)

Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur (Burgerzaken tot 16.00 uur).
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

We vragen u zoveel mogelijk zaken digitaal via het contactformulier of telefonisch te regelen.

Telefoon en WhatsApp

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur:

 • Telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal ervoor) of 0255 567200.
 • WhatsApp: 06 40 89 78 75. (Bellen en sms'en naar dit nummer is niet mogelijk). Gebruik WhatsApp niet voor het delen van persoonlijke informatie.
 • Calamiteiten: Bel bij calamiteiten buiten kantoortijden naar de politie via 112. Is er geen spoed, maar heeft u wel politie nodig? Bel dan 0900 8844. Op dit nummer kunt u terecht met al uw niet-spoedeisende vragen en problemen.
 • Wijkagenten en wijkverbinders: kijk voor contactgegevens op  Wijkplatforms en belangengroepen.

E-mail

Wilt u privacygevoelige informatie aan ons sturen? Doe dit via Zivver.

Start verzenden veilig bericht via Zivverexterne-link-icoon

Adres

 • Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
 • Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Social media

Melding Openbare Ruimte en Slim Melden

Op Melding Openbare Ruimte en in de app Slimmelden doet u een melding als iets niet meer werkt of overlast geeft. Denk aan omgewaaide bomen,  afval in plantsoenen, overhangend groen, kapotte lantaarnpalen of verkeersborden en obstakels op de stoep of weg. 

Huisregels

Huisregels gemeente Velsen

U kunt afspreken van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

 • Voor paspoort, rijbewijs, aktes of verklaringen of andere producten van Burgerzaken maakt u eerst een afspraak.
 • U kunt ook bellen om een afspraak te maken naar 14 0255 (zonder kengetal ervoor) of 0255 567200 van 08.30 tot 17.00 uur.

Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs ophalen in Velsen-Noord

 • Als inwoner van Velsen-Noord maakt u eerst een afspraak op het gemeentehuis voor de aanvraag van het paspoort, ID kaart of rijbewijs. 
 • Geef tijdens deze afspraak op het gemeentehuis aan dat u uw document ophaalt in Velsen-Noord. In het wijkcentrum De Stek is dan een medewerker van Burgerzaken aanwezig.
 • Uw nieuwe document kunt u ophalen op woensdag van 16.00 tot 16.30 uur in het wijkcentrum De Stek, Heirweg 2, 1951 CD Velsen-Noord.

Voor contact met het Ondernemersloket vult u het contactformulier van het Ondernemersloketexterne-link-icoon in. Uiterlijk binnen 2 dagen nemen we contact met u op.

Het Ondernemersloket is telefonisch bereikbaar via 14 0255 (zonder kengetal ervoor) of 0255 567200.

Het Ondernemersloket is voor

 • Algemene informatie over wet- en regelgeving, beleid en procedures.
 • Begeleiding naar de vereiste procedures.
 • Vragen over het verloop van een lopende procedure.

Kamer van Koophandel nummer

 • Kamer van Koophandel (KvK-) nummer 50 11 56 34.

Communicatie Pers

 • Journalisten kunnen tijdens kantooruren contact opnemen met Communicatie via communicatie@velsen.nl of bellen met 14 0255.
 • Voor dringende persvragen buiten onze kantooruren die absoluut niet kunnen wachten, kunnen alleen journalisten bellen met het piketnummer van team Communicatie: 0255 567442.

Belasting / Invordering

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGRexterne-link-icoon) verzorgt de invordering en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. De BSGR is daarbij het aanspreekpunt voor uw vragen over de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting.

E-mail: vul het contactformulierexterne-link-icoon in

Telefoonnummer: 071 525 6200 bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 toto 16.30 uur.

Vergunningen

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur.

Gaat u bouwen, verbouwen of een huis kopen? Bekijk dan eerst de informatie over  een omgevingsvergunning aanvragen.

Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist maakt u een afspraak. Telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.

Domein Samenleving en Wmo

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

 • Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand. Bent u een nieuwe cliënt, meldt u zich eerst aan als werkzoekende op werk.nlexterne-link-icoon.
 • Inburgering, sociale activering, zorg en vrijwilligerswerk.
 • Algemene informatie over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), aanvraagformulieren en brochures.
 • Telefonisch spreekuur met de vakafdeling Wmo van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De Wmo-consulent neemt contact met u op nadat de Wmo-melding in behandeling is genomen.

Wilt u contact met de gemeenteraad, of een raadsvergadering bijwonen ? Kijk op Contact met de gemeenteraad voor meer informatie.

De gemeenteraad van Velsen bestaat uit 33 leden. Kijk op velsen.raadsinformatie.nl/ledenexterne-link-icoon voor contactgegevens. 

HVC Klantenservice

HVC zamelt voor Velsen huishoudelijke afval in, verzorgt de straatreiniging en in de winter de gladheidbestrijding:

WhatsApp buurtpreventie in uw buurt

In Velsen zijn al verschillende buurtgroepen actief via WhatsApp om hun buurt of wijk veiliger te maken. Met een WhatsAppgroep kunnen buurtbewoners elkaar attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen sneller verdachte situaties melden bij de politie.

 • Of er voor uw buurt al een WhatsAppgroep bestaat, controleert u op wabp.nlexterne-link-icoon
 • Alle beheerders, bij de gemeente bekende groepen, hebben hun groep op deze site aangemeld.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars:

Discriminatie.nl

Voelt u zich gediscrimineerd? Er zijn verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen:

 1. Via het klachtenformulier op discriminatie.nlexterne-link-icoon.
 2. Telefonisch via 023 5315842 op werkdagen tussen 09.30 en 17.00 uur.

Als u hulp nodig heeft met het doen van een melding, kom dan naar de balie van het Klant Contact Centrum van Gemeente Velsen.  

Omgevingsdienst IJmond

Voor milieuzaken en handhaving van bijvoorbeeld stankoverlast, luchtvervuiling, illegale lozingen en geluidsoverlast neemt u contact op met:

Regionale Brandweer Kennemerland

Met de auto

Vanaf Amsterdam

 • Volg de A9 richting IJmuiden/Alkmaar.
 • Neem de afslag A22 richting IJmuiden/Beverwijk.
 • Neem afslag IJmuiden naar de N202 richting Velsen-Zuid/Velserbroek.
 • Voeg in op Verkeersplein Zuid (borden naar Utrecht/Velserbroek/Velsen-Zuid/Driehuis/IJmuiden).
 • Sla linksaf bij de Amsterdamseweg/N202. Ga verder op de Amsterdamseweg.
 • Weg vervolgen naar Parkweg.
 • Weg vervolgen naar Stationsweg.
 • Weg vervolgen naar de Noostraat.
 • Sla rechtsaf bij de Zoutmansstraat.
 • Zoutmansstraat draait naar links en wordt Raadhuisstraat.
 • Hier kunt u parkeren voor het gemeentehuis.

Vanaf Alkmaar

 • Volg de A9 richting Haarlem/Amsterdam/N242.
 • Neem de afslag A22 richting Beverwijk/IJmuiden/Haarlem-Noord.
 • Neem de afslag richting IJmuiden/N202.
 • Sla rechtsaf bij Rijksweg (borden naar N202/Velsen-Zuid/IJmuiden).
 • Sla linksaf bij Parkweg.
 • Weg vervolgen naar Stationsweg.
 • Weg vervolgen naar de Noostraat.
 • Sla rechtsaf bij de Zoutmansstraat.
 • Zoutmansstraat draait naar links en wordt Raadhuisstraat.
 • Hier kunt u parkeren voor het gemeentehuis.

Met het Openbaar Vervoer

Bus

 • Vanaf station Haarlem rijdt bus 385 richting IJmuiden.
 • Vanaf station Amsterdam-Sloterdijk rijdt bus 382 richting IJmuiden.
 • Vanaf station Beverwijk rijdt bus 74 richting IJmuiden-Zeewijk.
 • Wanneer u vanuit de richting Alkmaar komt, kunt u de trein nemen naar Beverwijk en daar bus 74 nemen.

Bij alle busritten kunt u uitstappen bij de halte 'Plein 1945'. Wanneer u het plein oversteekt en links aanhoudt komt u bij de ingang van het gemeentehuis.