Openingstijden Klanten Contact Centrum

Voor algemene informatie over al onze producten en diensten en voor het maken van een afspraak.

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdag van 8.00 tot 20.00 uur

Adres

Dudokplein 1
1971 EN IJMUIDEN

Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Telefoon, WhatsApp en fax

 • Telefoonnummer: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal ervoor) van 8.30 tot 17.00 uur.
 • WhatsApp tijdens kantooruren: 06 408 978 75. (Bellen en sms'en naar dit nummer is niet mogelijk). Gebruik geen WhatsApp voor het delen van persoonlijke informatie.
 • Faxnummer: 0255-567760.

E-mail

E-mail: Contactformulier of via info@velsen.nl

Wilt u privacygevoelige informatie aan ons sturen? Kondig dit dan aan via het contactformulier of via info@velsen.nl. Wij sturen u dan per e-mail een mogelijkheid om de informatie beveiligd te verzenden.

KvK nummer

Kamer van Koophandel nummer 50 11 56 34

Op afspraak

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor producten van Burgerzaken kunt u eenvoudig via internet een afspraak maken. U kunt ook bellen naar 14 0255 of 0255 567200 voor het maken van een afspraak tussen 08.30 en 17.00 uur.

Inwoners van Velsen-Noord kunnen voor producten van Burgerzaken op woensdag van 16.00 tot 16.30 uur terecht in het wijkcentrum De Stek, Heirweg 2, 1951 CD Velsen-Noord. Wilt u hiervan gebruik maken? Maak dan wel eerst een afspraak. In het wijkcentrum is dan een medewerker van Burgerzaken aanwezig.

Algemene informatie

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Specifieke informatie van de vakspecialist

Op afspraak

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor algemene informatie over wetgeving, beleid en procedures. Verder wordt informatie verstrekt over verzoeken die in procedure zijn en over de voortgang hiervan.
De rol van het Ondernemersloket is faciliterend en zal bij een concreet verzoek de begeleiding verzorgen naar de daarvoor bestemde procedure bij de diverse afdelingen.

Contact

E-mail: Contactformulier Ondernemersloket

Wilt u privacygevoelige informatie aan ons sturen? Kondig dit dan aan via het contactformulier of via info@velsen.nl. Wij sturen u dan per e-mail een mogelijkheid om de informatie beveiligd te verzenden.

Belasting / Invordering

Maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.

Vergunningen

Maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 16:00 uur en donderdag van 8:00 tot 20:00 uur.

Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist moet een afspraak gemaakt worden. Telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200

Sociaal Domein

Telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur over

 • Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand
 • Inburgering, sociale activering, zorg en vrijwilligerswerk
 • Meldingen en vragen over de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Nieuwe cliënten en aanvragen algemene bijstand

Bemiddeling naar werk: UWV Werkbedrijf Haarlem, Jansweg 15 in Haarlem. U dient zich digitaal aan te melden via www.werk.nl (externe link)

Wmo

Vrije inloop voor algemene informatie

Maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur en op donderdag van 8:00 tot 20:00 uur.

Voor algemene informatie over de Wmo-producten, aanvraagformulieren en/of brochures.

Telefonisch spreekuur vakafdeling

Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur.

Als uw aanvraag in behandeling is genomen dan neemt uw Wmo-consulent zelf contact met u op als er nog aanvullende informatie noodzakelijk is om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars.

Ervaart u overlast van bijvoorbeeld geluid, rommel, overhangende takken en lukt het u niet dit zelf met uw buren op te lossen? De bemiddelaars helpen u het gesprek aan te gaan met de buren en het probleem bespreekbaar te maken.

Voor meer informatie: Buurtbemiddeling Velsen
Telefoonnummer: 0255-548520
www.buurtbemiddelingvelsen.nl (externe link)

WhatsApp buurtpreventie

Een WhatsApp-Buurtpreventiegroep in uw buurt

Overal in Nederland maken steeds meer inwoners gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Ook in Velsen zijn al verschillende groepen actief. Met de groepschat functie van WhatsApp kunnen buurtbewoners elkaar namelijk attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. De gemeente en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk.

Wat is een WhatsApp-groep?

WhatsApp is een applicatie die u kunt downloaden op uw smartphone. In WhatsApp kunt u met de groepschat functie meerdere personen tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van een groep.

WhatsApp in uw buurt

Of er voor uw buurt al een WhatsApp-groep bestaat, kunt u controleren op www.wabp.nl. Alle beheerders van bij de gemeente bekende groepen, hebben hun groep op deze site aangemeld.

 

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland

Iedere inwoner die meent dat hij/zij gediscrimineerd wordt kan een klacht indienen / melding discriminatie doen bij het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw klacht in te dienen:

 1. Per e-mail: info@bdkennemerland.nl
 2. Via een klachtenformulier dat u kunt downloaden via de website van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland: www.bdkennemerland.nl/
 3. Telefonisch op werkdagen tussen 09.30 en 17.00 uur op nummer: 023-5315842
 4. Op afspraak: bezoekadres Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem

 

HVC Klantenservice

HVC verzorgt voor Velsen de inzameling van huishoudelijke afval, straatreiniging en s’winters de gladheidbestrijding. Voor vragen en opmerkingen over afvalinzameling kunt u contact opnemen met de klantenservice van HVC,

Informatie

Vragen over huisvuil, ander afval en inzameldagen?
U vindt veel informatie op de website van HVC en in de afvalkalender.

Contact

 

Meldingen Openbare Ruimte

Voor doorgeven van gebreken aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen en riolering (van de erfgrens tot/met het hoofdriool).

Meldingen van calamiteiten kunnen ook buiten de hieronder genoemde tijden gedaan worden. Een melding is mogelijk via het Digitaal Loket.

Telefoonnummer 14 0255, maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur

 

Omgevingsdienst IJmond

Voor milieuzaken en handhaving van bijvoorbeeld stankoverlast, luchtvervuiling, illegale lozingen en geluidsoverlast kunt u terecht bij de Omgevingsdienst IJmond:

 

Digitaal:
E-mail : info@odijmond.nl (link sends e-mail)
Website: www.odijmond.nl (link is external)

Balie:
Stationsplein 48b, 1940 AH Beverwijk

Telefonisch:
Telefoonnummer: 0251-263863

 

Regionale Brandweer Kennemerland in Velsen

Bij calamiteiten: 112
's Gravenlust 35, 1981 AE Velsen-Zuid, telefoonnummer: 023-5159940.

Interactieve kaart

Met de auto

Vanaf Amsterdam

 • Volg de A9 richting IJmuiden/Alkmaar
 • Neem de afslag A22 richting IJmuiden/Beverwijk
 • Neem afslag IJmuiden naar de N202 richting Velsen-Zuid/Velserbroek
 • Voeg in op Verkeersplein Zuid (borden naar Utrecht/Velserbroek/Velsen-Zuid/Driehuis/IJmuiden)
 • Sla linksaf bij de Amsterdamseweg/N202. Ga verder op de Amsterdamseweg
 • Weg vervolgen naar Parkweg
 • Weg vervolgen naar Stationsweg
 • Weg vervolgen naar de Noostraat
 • Sla rechtsaf bij de Zoutmansstraat
 • Zoutmansstraat draait naar links en wordt Raadhuisstraat
 • Hier kunt u parkeren voor het Stadhuis.

Vanaf Alkmaar

 • Volg de A9 richting Haarlem/Amsterdam/N242
 • Neem de afslag A22 richting Beverwijk/IJmuiden/Haarlem-Noord
 • Neem de afslag richting IJmuiden/N202
 • Sla rechtsaf bij Rijksweg (borden naar N202/Velsen-Zuid/IJmuiden)
 • Sla linksaf bij Parkweg
 • Weg vervolgen naar Stationsweg
 • Weg vervolgen naar de Noostraat
 • Sla rechtsaf bij de Zoutmansstraat
 • Zoutmansstraat draait naar links en wordt Raadhuisstraat.
 • Hier kunt u parkeren voor het Stadhuis.

Met het Openbaar Vervoer

Bus

Vanaf station Haarlem rijden de bussen 3 en 385 richting IJmuiden
Vanaf station Amsterdam-Sloterdijk rijdt bus 382 richting IJmuiden
Vanaf station Beverwijk rijdt bus 74 richting IJmuiden-Zeewijk
Wanneer u vanuit de richting Alkmaar komt, kunt u de trein nemen naar Beverwijk en daar bus 74 nemen.

Bij alle busritten kunt u uitstappen bij de halte 'Plein 1945'. Wanneer u het plein oversteekt en links aanhoudt komt u bij de ingang van het gemeentehuis.