Openingstijden Klant Contact Centrum (KCC)

 • Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
 • Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Het gemeentehuis is gesloten op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei 2022. We zijn deze dagen ook niet telefonisch bereikbaar.

Burgerzaken en het Klant Contact Centrum zijn geopend op dinsdagavond 24 mei in plaats van donderdagavond 26 mei. Maak voor 26 mei een afspraak via 0255 567200 of 14 0255.

Komt u naar het gemeentehuis? We vragen u zoveel mogelijk zaken digitaal via het contactformulier of telefonisch te regelen.

Volg de basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Heeft u verkoudheidsklachten? Maak dan een nieuwe afspraak en laat u testen. 

Telefoon, WhatsApp en fax

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur:

 • Telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal ervoor) of 0255 567200 van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.
 • WhatsApp: 06 40 89 78 75. (Bellen en sms'en naar dit nummer is niet mogelijk). Gebruik geen WhatsApp voor het delen van persoonlijke informatie.
 • Faxnummer: 0255 567760.

E-mail

Wilt u privacygevoelige informatie aan ons sturen? Doe dit via Zivver.

Lees meer over het gebruik van Zivver

Start verzenden veilig bericht via Zivver.

Adres

 • Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
 • Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Kamer van Koophandel nummer

Melding Openbare Ruimte

Voor doorgeven van gebreken en/of schade aan bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, straatverlichting, stoepen, wegen en riolering (van de erfgrens tot en met het hoofdriool):

Huisregels gemeente Velsen

Bezoek Burgerzaken

U kunt afspreken van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

 • Voor paspoort, rijbewijs, aktes of verklaringen of andere producten van Burgerzaken maakt u eerst een afspraak.
 • U kunt ook bellen om een afspraak te maken naar 14 0255 (zonder kengetal ervoor) of 0255 567200 van 08.30 tot 17.00 uur.

Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs ophalen in Velsen-Noord

 • Als inwoner van Velsen-Noord maakt u eerst een afspraak op het gemeentehuis voor de aanvraag van het paspoort, ID kaart of rijbewijs. 
 • Geef tijdens deze afspraak op het gemeentehuis aan dat u uw document ophaalt in Velsen-Noord. In het wijkcentrum De Stek is dan een medewerker van Burgerzaken aanwezig.
 • Uw nieuwe document kunt u ophalen op woensdag van 16.00 tot 16.30 uur in het wijkcentrum De Stek, Heirweg 2, 1951 CD Velsen-Noord.

Ondernemersloket

Voor contact met het Ondernemersloket vult u het contactformulier van het Ondernemersloket in. Uiterlijk binnen 2 dagen nemen we contact met u op.

Het Ondernemersloket is telefonisch bereikbaar via 14 0255 (zonder kengetal ervoor) of 0255 567200 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur. Vraag naar het Ondernemersloket.

Het Ondernemersloket is voor

 • algemene informatie over wet- en regelgeving, beleid en procedures
 • begeleiding naar de vereiste procedures
 • vragen over het verloop van een lopende procedure.

Melding Openbare Ruimte

Voor doorgeven van gebreken en/of schade aan bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, straatverlichting, stoepen, wegen en riolering (van de erfgrens tot en met het hoofdriool):

 

Communicatie Pers

 • Journalisten kunnen binnen kantooruren voor persvragen contact opnemen met Communicatie via communicatie@velsen.nl of bellen met 14 0255.
 • Voor dringende persvragen buiten onze kantooruren die absoluut niet kunnen wachten, kunnen journalisten bellen met het piketnummer Communicatie: 0255 567442 (alleen voor persvragen).

 

Belasting / Invordering

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt de invordering en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. De BSGR is daarbij het aanspreekpunt voor uw vragen over de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting.

E-mail: vul het contactformulier in.

Telefoonnummer: 071 5256200 bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 toto 16.30 uur.

 

Vergunningen

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Gaat u bouwen, verbouwen of een huis kopen? Bekijk dan eerst de informatie over een bestemmingsplan.

Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist maakt u een afspraak. Telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.

 

Domein Samenleving en Wmo

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.

 • Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand. Bent u een nieuwe cliënt, meldt u zich eerst aan als werkzoekende op werk.nl.
 • Inburgering, sociale activering, zorg en vrijwilligerswerk.
 • Algemene informatie over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), aanvraagformulieren en brochures.
 • Telefonisch spreekuur met de vakafdeling Wmo van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De Wmo-consulent neemt contact met u op nadat de Wmo-melding in behandeling is genomen.

HVC Klantenservice

HVC zamelt voor Velsen huishoudelijke afval in, verzorgt de straatreiniging en in de winter de gladheidbestrijding:

 

WhatsApp buurtpreventie in uw buurt

In Velsen zijn al verschillende buurtgroepen actief via WhatsApp om hun buurt of wijk veiliger te maken. Met een WhatsAppgroep kunnen buurtbewoners elkaar attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen sneller verdachte situaties melden bij de politie.

 • Of er voor uw buurt al een WhatsAppgroep bestaat, controleert u op wabp.nl.
 • Alle beheerders, bij de gemeente bekende groepen, hebben hun groep op deze site aangemeld.

 

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars:

 

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland

Wordt u gediscrimineerd? Dien dan een klacht in of doe een melding bij het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw klacht in te dienen:

 • info@bdkennemerland.nl
 • Via een klachtenformulier op de website van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland: bdkennemerland.nl
 • Telefonisch: 023 5315842 van maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en 17.00 uur
 • Op afspraak bezoekadres: Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem.

 

Meldingen Tata Steel

Ondervindt u overlast van geur, stof of geluid door Tata Steel? Dan kunt u dit melden bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Zij kunnen met deze informatie gerichter onderzoek doen naar de oorzaak van de overlast. Bekijk actuele meldingen of maak een nieuwe melding op Meldpunt overlast Tata Steel

Omgevingsdienst IJmond

Voor milieuzaken en handhaving van bijvoorbeeld stankoverlast, luchtvervuiling, illegale lozingen en geluidsoverlast neemt u contact op met:

 

Regionale Brandweer Kennemerland

Interactieve kaart

Met de auto

Vanaf Amsterdam

 • Volg de A9 richting IJmuiden/Alkmaar.
 • Neem de afslag A22 richting IJmuiden/Beverwijk.
 • Neem afslag IJmuiden naar de N202 richting Velsen-Zuid/Velserbroek.
 • Voeg in op Verkeersplein Zuid (borden naar Utrecht/Velserbroek/Velsen-Zuid/Driehuis/IJmuiden).
 • Sla linksaf bij de Amsterdamseweg/N202. Ga verder op de Amsterdamseweg.
 • Weg vervolgen naar Parkweg.
 • Weg vervolgen naar Stationsweg.
 • Weg vervolgen naar de Noostraat.
 • Sla rechtsaf bij de Zoutmansstraat.
 • Zoutmansstraat draait naar links en wordt Raadhuisstraat.
 • Hier kunt u parkeren voor het gemeentehuis.

Vanaf Alkmaar

 • Volg de A9 richting Haarlem/Amsterdam/N242.
 • Neem de afslag A22 richting Beverwijk/IJmuiden/Haarlem-Noord.
 • Neem de afslag richting IJmuiden/N202.
 • Sla rechtsaf bij Rijksweg (borden naar N202/Velsen-Zuid/IJmuiden).
 • Sla linksaf bij Parkweg.
 • Weg vervolgen naar Stationsweg.
 • Weg vervolgen naar de Noostraat.
 • Sla rechtsaf bij de Zoutmansstraat.
 • Zoutmansstraat draait naar links en wordt Raadhuisstraat.
 • Hier kunt u parkeren voor het gemeentehuis.

Met het Openbaar Vervoer

Bus

 • Vanaf station Haarlem rijdt bus 385 richting IJmuiden.
 • Vanaf station Amsterdam-Sloterdijk rijdt bus 382 richting IJmuiden.
 • Vanaf station Beverwijk rijdt bus 74 richting IJmuiden-Zeewijk.
 • Wanneer u vanuit de richting Alkmaar komt, kunt u de trein nemen naar Beverwijk en daar bus 74 nemen.


Bij alle busritten kunt u uitstappen bij de halte 'Plein 1945'. Wanneer u het plein oversteekt en links aanhoudt komt u bij de ingang van het gemeentehuis.