Sport

Meer vitale inwoners en kwalitatief goede sportaccommodaties. Sport heeft een belangrijke maatschappelijke functie in de samenleving. Sportverenigingen spelen daarin een cruciale rol.

In de sportagenda 2013-2016 ‘Velsen volop in beweging!’ staan 15 speerpunten om de lokale sport te versterken en meer Velsenaren vitaal in beweging te krijgen. De meeste speerpunten zijn uitgevoerd of in uitvoering. In onze gemeente stimuleren buurtsportcoaches zoveel mogelijk inwoners om hen vitaal in beweging te krijgen en te houden. Zij zijn wijkgericht actief en bieden diverse beweegactiviteiten en programma’s aan. Daarnaast coördineert de gemeente zelf ook sportactiviteiten zoals de schoolsportkalender en de sportpas.

Het sportaccommodatiebeleid is de basis voor de sport van Velsen. Met toekomstgerichte en goede sportvoorzieningen faciliteert en stimuleert de gemeente haar inwoners om te gaan bewegen. Onze missie voor het sportaccommodatiebeleid is verwoord in drie statements:

  1. wij geven sport de ruimte
  2. wij houden sport bereikbaar
  3. wij bouwen aan (en investeren in) hoogwaardige en duurzame sportaccommodaties.

Collegeprogramma Velsen

In het collegeprogramma komt sport, bewegen en vitaliteit in meerdere paragrafen aan bod.

Sport & Duurzaam Velsen

Voor onze eigen organisatie (inclusief sportaccommodaties) gaan we een plan maken om in 2030 de uitstoot van CO2 tot nul te verminderen. Dit doen we door energie te besparen en duurzame energie te gebruiken in de eigen gebouwen, buiten bij voorzieningen zoals openbare verlichting en gemalen, en bij vervoer.

Sport & Aantrekkelijk, leefbaar Velsen

Velsen heeft een aantal gebieden waar we trots op zijn en waar we ons mee kunnen profileren. Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is vooral bedoeld voor wandelaars en fietsers. Het Spaarnwoude Park is zowel voor recreatie als voor indoor- en outdoor sporters. IJmuiden aan Zee, IJmuiderslag en Strand Noordpier zijn stranden waar volop aan wind en watersport wordt gedaan. In de Visie op de Waterrecreatie heeft de provincie Noord-Holland deze stranden als dé stranden voor durfsporten benoemd.

Om Velsen/IJmuiden als wind- en watersportlocatie te onderstrepen, moeten we inspelen op de behoeftes van de wind- en watersporters, rekening houdend met de veiligheid en behoeften van reguliere badgasten. Dat doen we door:

  • Het mogelijk maken van wind- en watersport.
  • Veilige stranden te maken door de inzet van de Reddingsbrigade, handhaving en zelfregulering.
  • Samen te werken met strandondernemers om de stranden nog aantrekkelijker en duurzamer te maken.

Sport & Inclusief Velsen

We willen ervoor zorgen dat welzijn, gezondheid, zorg, cultuur en sport meer met elkaar verbonden worden. In Velsen stimuleren we dat iedereen meedoet. Wat je geloof, seksuele voorkeur of afkomst ook is.

Verenigingen zijn belangrijk voor de verbinding in een wijk. Ze zijn voor veel jongeren een veilige plek. Vrijwilligerswerk bij verenigingen kan een opstap zijn naar een betaalde baan. Het college geeft acties van verenigingen volop ruimte en stimuleert samenwerking. Bijvoorbeeld bij het ombouwen van sportparken tot multifunctionele en open sportparken. We willen sportparken meer bekendheid geven en beter benutten.

We willen graag dat nog meer mensen gaan bewegen en dat ook volhouden. Bijvoorbeeld doordat meer kinderen de sportpas kunnen gebruiken. En door plekken te maken in parken waar mensen kunnen bewegen. Ook komen er multifunctionele sportvoorzieningen en sluit de gemeente een Lokaal Sportakkoord. Hierin staat hoe we dat samen met alle betrokken partijen gaan doen. Sport helpt niet alleen goed wat betreft gezondheid, maar ook als eerste opstap naar werk en het meedoen in de maatschappij.

Algemene kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.

Links

Overige informatie

Via de volgende link(s) is meer informatie te vinden over sportstimulering.

Verwachte ontwikkelingen

Onze missie, uitgangspunten en opgaven voor het sportaccommodatiebeleid tot 2022 staan in de beleidsagenda sportaccommodaties 'Ruimte voor de sport!' 2018-2022. De samenvatting van ons beleid vindt u hier: sportloketvelsen.nlexterne-link-icoon