Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en GGZ

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke opvang aan inwoners die dakloos zijn - of waarbij de veiligheid in het geding is (huiselijk geweld) - en geen eigen netwerk hebben waarop zij kunnen terugvallen.

Beschermd wonen is een woonvorm voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Omdat deze mensen psychisch kwetsbaar zijn, is er een veilige, beschermde woonomgeving nodig. Op een beschermd wonen-locatie is toezicht en begeleiding aanwezig.

In 2016 heeft de gemeenteraad van Velsen de regionale nota Opvang, wonen en herstel vastgesteld. Het doel is dat mensen zo veel mogelijk en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen met passende ondersteuning. Dit kan alleen zijn, maar ook in groepsverband. Om dit mogelijk te maken is er in het uitvoeringsprogramma aandacht voor preventie, acceptatie en inclusie in de wijk, hersteltrajecten op maat en voldoende passende woningen.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.

Links

Overige informatie

Via de volgende link(s) is meer informatie te vinden over beschermd wonen, maatschappelijke opvang en herstel.

Verwachte ontwikkelingen

We werken aan wijken waar mensen met en zonder beperking zo zelfstandig mogelijk wonen en meedoen. Waarschijnlijk zijn er in 2021 middelen beschikbaar die beschermd wonen en maatschappelijke opvang mogelijk maken. Dat betekent dat we samen met woningcorporaties gaan zoeken naar geschikte woonvormen om wonen en zorg te combineren.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.