Cliëntondersteuning

Sinds de Wmo 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke, psychiatrische of zintuiglijke beperking.

Cliëntondersteuning kan bestaan uit informatie, advies en algemene ondersteuning en richt zich op het vergroten van zelfredzaamheid en participatie.

Onafhankelijke cliëntenondersteuners

Velsen wil een onafhankelijke cliëntondersteuning bieden waarin de vraag van de cliënt centraal staat en zo integraal mogelijk wordt opgepakt. Ook wil Velsen dat de participatie zoveel mogelijk wordt bevorderd en dat inwoners gemakkelijker de weg naar het aanbod van zorg en ondersteuning kunnen vinden. De onafhankelijke cliëntondersteuners kunnen hen hierbij helpen.

Maatwerkvoorziening

De gemeente zorgt ervoor dat cliëntondersteuning beschikbaar is voor iedereen die zorg of hulp wil aanvragen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van Wlz-zorg, jeugdhulp, ondersteuning uit de Wmo, een uitkering of bijzondere bijstand. Dit geldt ook voor een aanvraag bij een andere instantie dan de gemeente. Veel cliënten die een maatwerkvoorziening aanvragen zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden van onafhankelijke cliëntondersteuning. Om de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning extra onder de aandacht te brengen heeft de gemeente een folder ontwikkeld die alle cliënten die een maatwerkvoorziening aanvragen vooraf ontvangen.

Cliëntondersteuning wordt onder andere uitgevoerd door Socius en MEE & De Wering. Deze organisaties zijn bezig om de effecten van de geboden ondersteuning en de cliënttevredenheid in beeld te brengen. De resultaten worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.  

Overige informatie

Via de volgende link(s) is meer informatie te vinden over cliëntondersteuning.

Verwachte ontwikkelingen

Voor de komende periode willen we ons richten op de volgende punten:

  • Door een betere communicatie wil Velsen de bekendheid met cliëntondersteuning vergroten onder cliënten die een maatwerkvoorziening aanvragen.
  • Mensen met meervoudige problematiek worden wegwijs gemaakt naar voorzieningen die aansluiten bij hun hulpvraag en worden zo nodig ondersteund bij het aanvragen van passende ondersteuning.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.