Beleid gezondheid

We willen de verbinding tussen gezondheid, zorg, armoede, welzijn en sport versterken. We zijn ons steeds meer bewust van de relatie tussen sociaal economische verschillen en verschillen in gezondheid en levensduur.

Als mensen zorgen hebben over het kunnen betalen van de huur, zorgverzekering en voeding, werkt dit door op de gezondheid van mensen. Het heeft ook invloed op allerlei gezondheidsaspecten bij kinderen, zoals overgewicht, gezond eten, goed slapen en goed mee kunnen doen op school.

Ook een gezonde leefomgeving heeft onze aandacht. Een veilige buurt met plek om te spelen en te sporten heeft invloed op de gezondheid van mensen. We stimuleren bewegen en sporten en zetten ons in voor een goede luchtkwaliteit in onze gemeente.

We zetten dan ook extra in op deze thema’s:

  • We hebben aandacht voor de gevolgen van armoede op de gezondheid en het welbevinden en nemen dit in ons beleid op gebied van armoede en gezondheid mee;
  • We stimuleren een gezonde leefstijl en voeding: we zijn met Gezond In de Stad gericht in wijken bezig waar we een steentje extra willen bijdragen (Velsen Noord en Zee- en Duinwijk);
  • We streven naar het verbeteren van de luchtkwaliteit in Velsen door meer in te zetten op het terugdringen van (ultra)fijnstof.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.  

Overige informatie

Via onderstaande websites is meer informatie te vinden over het gezondheidsbeleid in Velsen.

Verwachte ontwikkelingen

We houden ons de komende periode vooral bezig met de hoofdthema’s die hierboven zijn genoemd.

Ten eerste richten we ons op het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen, een gezonde leefomgeving waarin we sporten stimuleren en overgewicht onder jongeren aanpakken.
We willen meer inzetten op preventie voor verschillende doelgroepen, zodat we de inzet van zwaardere zorg kunnen voorkomen. Een gezonder en vitaler Velsen.

Gezien de recente ontwikkelingen in het IJmond gebied door de aanwezigheid van zware industrie, zetten we tevens in op een sterke lokale overheid die waakt voor de gezondheid van haar inwoners. We pakken onze rol als adviseur op het gebied van milieu en gezondheid van de Provincie goed op.