Toegankelijkheid

Iedereen moet de website van gemeente Velsen gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Dit is niet alleen voor bezoekers die slechtziend, blind of doof zijn, of bijvoorbeeld kleurenblind of dyslectisch. Maar ook mensen die niet zo vaardig zijn op het internet en mensen die minder goed Nederlands spreken zijn gebaat bij een toegankelijke website.

Uitgangspunten

Werkprocessen 

Toepassing van de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1 is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling).

Afspraken en contracten

Bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, worden verplicht de richtlijnen toe te passen.

Kennis en vaardigheden

Onze medewerkers zijn in 2020 getraind in het goed toepassen van de richtlijnen. Per 1 mei 2021 is het Onlineteam (1,4 fte) uitgebreid met een webredacteur (0,6fte) waardoor de website eerder voldoet aan de eisen.

Software

Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

Onderzoek

Op 31 augustus 2022 zijn 20 pagina's op de website onderzocht door de Stichting Accessibility op alle criteria. Van de 50 succescriteria zijn er bij 12 succescriteria één of meerdere verbeterpunten gevonden. Uit het onderzoek is gebleken dat de website voor een groot deel al goed toegankelijk is en dat er duidelijk nagedacht is over de toegankelijkheid van de website.

De meeste criteria zijn inmiddels opgelost:

 • SC 1.1.1       - Niet-tekstuele content [niveau A]: iconen op de homepage, alt-teksten afbeeldingen.
 • SC 1.2.3       - Audiodescriptie of media-alternatief [niveau A]
 • SC 1.3.1       - Info en relaties [niveau A]
 • SC 1.4.11     - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
 • SC 2.4.2       - Paginatitel [niveau A]
 • SC 2.5.3       - Label in naam [niveau A]
 • SC 3.1.1       - Taal van de pagina [Leesbaar]
 • SC 4.1.1       - Parsen [niveau A]

We werken sinds april 2019 met SiteImprove om de website te controleren en te verbeteren, zodat de website voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Met deze tool kunnen we de voornaamste criteria automatisch toetsen. Het is niet uit te sluiten dat delen van deze website nog niet voor iedereen bruikbaar zijn.

Specifieke verbetertrajecten

Er zijn Pdf-documenten en -formulieren die nog niet toegankelijk zijn. In het onderzoek is geconstateerd dat bij 5 punten problemen in Pdf-documenten of formulieren zijn.

Vanaf het tweede kwartaal 2023 werkt Gemeente Velsen met een nieuw zaaksysteem. De producten en diensten die nu in het nieuwe zaaksysteem staan, zijn inmiddels gemigreerd. Tijdens de migratie hebben we geïnventariseerd welke Pdf-formulieren vervangen moeten worden door een digitaal toegankelijk formulier. Vanaf 2024 wordt dit projectmatig opgepakt.

In 2023 start een traject om alle Pdf's die niet voldoen te inventariseren en waar nodig, aan te passen. 

Hulpsoftware

Met de tool ReadSpeaker die op elke pagina van deze website staat, kunt u:

 • Tekst laten voorlezen
 • Tekst vergroten
 • Tekst in dyslexie-fonts beter leesbaar maken voor met met dyslexie.
 • Een pagina maskeren met een focusbalk zodat een bezoeker zich beter kan concentreren
 • Teksten selecteren en vertalen in een andere taal - deze kan ook voorgelezen worden. 

Controles

Het Onlineteam toetst alle content op toegankelijkheid op volgorde van de meest bezochte pagina's. We voeren dagelijks tussentijdse handmatige en automatische controles via SiteImprove uit op de techniek en de content.

Archief website

Het archief van de website is toegankelijk via Page Freezerexterne-link-icoon. Hier kunt u alle pagina’s terugkijken tot 1 oktober 2012. Niet alle pagina’s zijn toegankelijk. 

Links

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met webteam@velsen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via de website nationaleombudsman.nlexterne-link-icoon.