Toegankelijkheid

Iedereen moet de website van gemeente Velsen gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Dit is niet alleen voor bezoekers die slechtziend, blind of doof zijn, of bijvoorbeeld kleurenblind of dyslectisch. Maar ook mensen die niet zo vaardig zijn op het internet en mensen die minder goed Nederlands spreken zijn gebaat bij een toegankelijke website.

Gemeente Velsen vindt het belangrijk dat online informatie bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. De gemeente besteedt daarom veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie.

Deze verklaring heeft betrekking op alle pagina’s van de hoofdwebsite velsen.nl. De gemeente Velsen is bezig met de opzet van een nieuwe website in Drupal 9. In de loop van 2022 vervangt de nieuwe website de huidige website. 

Voor de overige websites van de gemeente Velsen wordt nog een toegankelijkheidsverklaring opgesteld. Om de toegankelijkheid van de website te borgen, werken wij hard aan het voldoen aan de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1. De gemeente heeft een website die volgens de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.0 is gebouwd.

Dagelijks zijn wij bezig zo veel mogelijk content op onze website toegankelijk te maken en te houden. De website voldoet nog niet op alle punten aantoonbaar aan de richtlijnen. Veel technische zaken zijn inmiddels opgelost. Met de nieuwe website voldoen wij strak wel aan de richtlijnen.

Deze verklaring is opgesteld op 22 september 2020 en passen we aan bij nieuwe ontwikkelingen. Laatst upgrade 13 oktober 2020.

Uitgangspunten

Werkprocessen 

Toepassing van de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1 is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling).

Afspraken en contracten

Bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, worden verplicht de richtlijnen toe te passen.

Kennis en vaardigheden

Onze medewerkers zijn in 2020 getraind in het goed toepassen van de richtlijnen. Per 1 mei 2021 is het Onlineteam (1,4 fte) uitgebreid met een webredacteur (0,6fte) waardoor de website eerder voldoet aan de eisen.

Software

Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

Onderzoek

Op 16 juni 2020 zijn negentien pagina's op de website  onderzocht door de Stichting Accessibility op alle criteria. Met de kennis vanuit dit onderzoek worden de overige meest bezochte pagina's aangepast in 2020/2021. De meeste criteria zijn inmiddels opgelost:

 • SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]: iconen op de homepage, alt-teksten afbeeldingen.
 • SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
 • SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
 • SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
 • SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
 • SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]: menu's homepage; logo op afspraken.velsen.nl/internetafspraken
 • SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]: skiplink
 • SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]: logo gemeenteraad
 • SC 3.2.2 - Bij input [niveau A] Knop pas filters toe

We werken sinds april 2019 met SiteImprove om de website te controleren en te verbeteren, zodat de website voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Met deze tool kunnen we de voornaamste criteria automatisch toetsen. Het is niet uit te sluiten dat delen van deze website nog niet voor iedereen bruikbaar zijn.

Specifieke verbetertrajecten

 1. Door Dimpact (samenwerkingsverband van 17 gemeenten) werken we aan een upgrade van het websitemodel WIM (gemaakt in Drupal 7) : OpenOnline (Drupal9).
 2. De gemeente Velsen heeft de werkzaamheden van het team Belastingen en Invorderingen uitbesteed. Alle informatie over het WOZ-loket en andere belastingen staan vanaf 1 januari 2021 op de website. De meeste informatie vanuit het GT-Loket staat nu op de website van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). 
 3. Er zijn Pdf-formulieren die nog niet toegankelijk zijn. Een aantal veelgebruikte Pdf-formulieren vervangen we in 2020 /2021 door toegankelijke formulieren. Alle vastgestelde bestuurlijke stukken bieden we in toegankelijke webpagina's aan, zodra de besluiten/verordeningen gepubliceerd zijn op officielebekendmakingen.nl.
 4. Bij de raadstukken en collegestukken staan ingezonden stukken in Pdf-formaat die niet toegankelijk zijn. In 2020 onderzoeken we de mogelijkheden tot verbetering van de toegankelijkheid van raads- en collegestukken. Ingezonden stukken scannen we en bieden we aan in Pdf. We onderzoeken of we de toegankelijkheid van deze stukken verder kunnen verbeteren.
 5. Afbeeldingen die betekenis overbrengen krijgen een alternatieve tekst. Niet-informatieve afbeeldingen krijgen geen alternatieve tekst. Aanklikbare afbeeldingen krijgen een bestemming in de alternatieve tekst.
 6. Voor de online formulieren is een specifiek verbetertraject opgestart. We testen met gebruikers of de digitale formulieren gemakkelijk in gebruik zijn. De uitkomsten van deze testen gebruiken we om de digitale formulieren te verbeteren.

Controles

Het Onlineteam toetst alle content op toegankelijkheid op volgorde van de meest bezochte pagina's. We voeren dagelijks tussentijdse handmatige en automatische controles via SiteImprove uit op de techniek en de content.

Planning

We vervangen ook in 2021/2022 een aantal van de meest gebruikte Pdf-formulieren door toegankelijke Pdf-formulieren.

Oude dossiers en archief websites

Op raad.velsen.nl staan oude dossiers tot 1 augustus 2017 van de gemeenteraad Velsen die we niet meer achteraf toegankelijk maken. Documenten van deze website zijn op te vragen bij griffie@velsen.nl.

Het archief van de website is toegankelijk via Page Freezer. Hier kunt u alle pagina’s terugkijken tot 1 oktober 2012. Niet alle pagina’s zijn toegankelijk. 

Links

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.