Woo-publicaties 2024

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Pontverbinding Noordzeekanaal

Wij ontvingen een Woo-verzoek met betrekking tot de pontverbinding over het Noordzeekanaal. het verzoek betreft de overeenkomsten, verslagen van overleggen met diverse partijen, toezeggingen en juridische adviezen. Het verzoek gaat over de periode 1866 tot en met datum indiening verzoek.

Onderzoek bureau Sweco inzake locaties AZC

Wij ontvingen een Woo-verzoek met betrekking tot de opdracht aan het bureau Sweco inzake het onderzoek naar locaties voor een AZC op land binnen de gemeente Velsen.

Op 14 mei 2024 heeft het college een besluit genomen op het eerste deel van het verzoek. Het tweede besluit volgt later.

Onderzoek naar locaties azc 

De gemeente ontving een Woo-verzoek met betrekking op het onderzoek naar locaties van een AZC o.a in Santpoort-Zuid. Het verzoek had betrekking op de volgende 3 onderdelen:

  1. correspondentie met en van de politie
  2. documenten van na Woo-verzoek van 3 juni 2023
  3. documenten inzake participatietraject 

Opvanglocatie kantoorpand Roeda Savornin Lohmanlaan 3 Velsen-Zuid

Wij hebben diverse gelijk luidende Woo-verzoeken ontvangen met betrekking tot kantoorpand Roeda aan de Savornin Lohmanlaan 3 te Velsen-Zuid en het realiseren van een opvanglocatie in dat pand. Op 25 januari 2024 hebben wij een besluit genomen op de verzoeken en een memo is gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Lichtmast- en/of rotonde-reclame

Op 13 november 2023 ontvingen wij een verzoek om informatie over concessies, afspraken en contracten die te maken hebben met lichtmastreclame en/of rotonde-reclame tussen de huidige exploitanten en Gemeente Velsen.

Naar aanleiding van dit verzoek maken we 3 documenten openbaar.

Bebouwde oppervlakte Dr. Kuyperlaan 19 Velsen-Zuid

Op 15 december 2023 ontvingen wij een Woo-verzoek over de bebouwde oppervlakte op het perceel Dr. Kuyperlaan 19 te Velsen-Zuid. Via het verzoek worden er documenten opgevraagd waaruit blijkt dat de eigenaar van Dr. Kuyperlaan 19 te Velsen-Zuid er in de gegeven omstandigheden vanuit mocht gaan dat er met de bouw van het bijgebouw niet te veel oppervlakte zou zijn bebouwd.
Naar aanleiding van het verzoek zijn er 9 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt: bijlage 1 t/m 8 en bijlage 10.

Bestemming kantoorpand Savornin Lohmanlaan 3 Velsen-Zuid

Op 18 november 2023 ontvingen wij een Woo-verzoek over de bestemming van een kantoorpand aan De Savornin Lohmanlaan 3 te Velsen-Zuid. Via het verzoek worden er documenten opgevraagd over de mogelijkheid om het kantoorpand te gebruiken voor tijdelijke bewoning

Nar aanleiding van het verzoek zijn er een vijftal documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt.