Renovatie speelplekken

In elke woonkern controleren we speelplekken. We kijken dan of een speelplek veilig is, toegankelijk en hoe oud het is. Soms komen speelplekken in aanmerking voor opheffing, vervanging of herinrichting. Deze plekken staan in het Renovatieplan Speelplekken 2022. Staat er geen speelplek uit uw woonkern in het Renovatieplan speelplekken? Dan is deze speelplek nog veilig genoeg om op te spelen.

Toetsing

De speelplekken beoordelen we op 7 criteria:

 1. De ouderdom. Is het toestel of de plek afgeschreven of versleten. 
 2. De huidige speelwaarde en gebruik van de speelplek.
 3. De leeftijd en het aantal kinderen dat in de buurt van de speelplek woont.
 4. Toegankelijkheid van speeltoestellen voor kinderen met een beperking. De speelplek is geschikt als één van de toestellen gebruikt kan worden door kinderen met een beperking.
 5. Toegankelijkheid van de plaats van de speelplek voor kinderen met een beperking.
 6. Welke speelplekken zijn er nog meer in de omgeving en voor welke leeftijden? 
 7. Wat gebeurt er in de wijk nog meer? Zijn er bouwplannen of plannen om de openbare ruimte opnieuw in te richten?

Samenspraak

Voor de aanleg of het opnieuw inrichten van speelplekken betrekken we kinderen en ouders en bewoners uit de buurt. De stem van de kinderen is het belangrijkst bij het kiezen van de speelplek en de speeltoestellen. De gemeente stelt ook voorwaarden (waaraan in elk geval moet worden voldaan) vast.

De participatie verloopt als volgt:

 • We houden een enquête om de wensen en ideeën van de kinderen en ouders te verzamelen. Ook organiseren we ter plaatse een meepraatmiddag met een informatiekraam.
 • De ontwerper maakt een voorlopig ontwerp. Hierbij houdt hij rekening met de wensen, ideeën en toegankelijkheid van de speelplek en de toestellen.
 • Het voorlopig ontwerp leggen we voor aan de belangstellenden. Na de eventuele opmerkingen maakt de ontwerper het definitieve ontwerp en een uitvoeringsplan.
 • Het definitieve plan plaatsen we op de website van de gemeente Velsen. Bewoners brengen we daarvan op de hoogte op de informatiepagina in de Jutter / Hofgeest van de gemeente. Bewoners kunnen het uiteindelijke plan komen bekijken op het gemeentehuis.
 • Als we weten wanneer we het plan gaan uitvoeren, informeren we de bewoners.
 • We maken graag een speelplek waar kinderen met een beperking ook kunnen spelen. Hierover praten we met ouders en kinderen. In de afgelopen jaren zijn er verscheidene speeltoestellen geplaatst die geschikt zijn voor kinderen met een beperking. Ook hebben we de voetpaden beter toegankelijk gemaakt. 

Renovaties 

In 2022 gaan we de volgende speelplekken renoveren: 

Financiering

Om de renovaties te kunnen betalen is voor het jaar 2022 € 350.000,00 opgenomen in het investeringsplan. 

Onderhoud

Speelplekken hebben regelmatig onderhoud nodig. Zodat kinderen veilig kunnen blijven spelen. Ook in de wet staan strenge eisen waaraan speelplekken moeten voldoen. Dit heet het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). 
Onderhoud is niet alleen belangrijk voor een veilige speelplek. Het is ook nodig om ervoor te zorgen dat de toestellen lang mee gaan. Daarom zijn onderhoud, vervanging en aanleg nauw met elkaar verbonden.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.