Renovatie speelplekken

In elke woonkern controleren we speelplekken. We kijken dan of een speelplek veilig is, toegankelijk en hoe oud het is. Soms komen speelplekken in aanmerking voor opheffing, vervanging of herinrichting. Deze plekken staan in het Renovatieplan Speelplekken. Staat er geen speelplek uit uw woonkern in het Renovatieplan speelplekken? Dan is deze speelplek nog veilig genoeg om op te spelen.

Speel en beweegplan

In 2021 is door de gemeenteraad het Speel en Beweegplan vastgesteld. In dit plan staat beschreven met welk doel speelplekken worden gerenoveerd. We geven een plek een impuls om bepaalde activiteiten mogelijk te maken. Bijvoorbeeld: 

 • Meer sport 
 • Meer groen 
 • Meer spelen 
 • Meer een ontmoetingsplek 

Ook zijn er in het plan afspraken gemaakt over het betrekken van omwonenden en over de uitvoering en het onderhoud van de speelplekken. 

Toetsing

De speelplekken beoordelen we op 7 criteria:

 1. De ouderdom. Is het toestel of de plek afgeschreven of versleten. 
 2. De huidige speelwaarde en gebruik van de speelplek.
 3. De leeftijd en het aantal kinderen dat in de buurt van de speelplek woont.
 4. Toegankelijkheid van speeltoestellen voor kinderen met een beperking. De speelplek is geschikt als één van de toestellen gebruikt kan worden door kinderen met een beperking.
 5. Toegankelijkheid van de plaats van de speelplek voor kinderen met een beperking.
 6. Welke speelplekken zijn er nog meer in de omgeving en voor welke leeftijden? 
 7. Wat gebeurt er in de wijk nog meer? Zijn er bouwplannen of plannen om de openbare ruimte opnieuw in te richten?

Samenspraak

Voor de aanleg of het opnieuw inrichten van speelplekken betrekken we kinderen en ouders en bewoners uit de buurt. De stem van de kinderen is het belangrijkst bij het kiezen van de speelplek en de speeltoestellen. De gemeente stelt ook voorwaarden (waaraan in elk geval moet worden voldaan) vast.

De participatie verloopt als volgt:

 • We houden een enquête om de wensen en ideeën van de kinderen en ouders te verzamelen. Ook organiseren we ter plaatse een meepraatmiddag met een informatiekraam.
 • De gemeente vraagt ook het Platform Toegankelijkheid om mee te kijken en advies te geven.
 • De ontwerper maakt een voorlopig ontwerp. Hierbij houdt hij rekening met de wensen, ideeën en toegankelijkheid van de speelplek en de toestellen.
 • Het voorlopig ontwerp leggen we voor aan de belangstellenden. Na de eventuele opmerkingen maakt de ontwerper het definitieve ontwerp en een uitvoeringsplan.
 • Het definitieve plan plaatsen we op de website van de gemeente Velsen. Bewoners brengen we daarvan op de hoogte op de informatiepagina in de Jutter / Hofgeest van de gemeente. Bewoners kunnen het uiteindelijke plan komen bekijken op het gemeentehuis.
 • Als we weten wanneer we het plan gaan uitvoeren, informeren we de bewoners.
 • We maken graag een speelplek waar kinderen met een beperking ook kunnen spelen. Hierover praten we met ouders en kinderen. In de afgelopen jaren zijn er verscheidene speeltoestellen geplaatst die geschikt zijn voor kinderen met een beperking. Ook hebben we de voetpaden beter toegankelijk gemaakt. 

Meepraten kan niet altijd

In enkele gevallen kiezen we ervoor om omwonenden en kinderen niet van te voren te betrekken. De reden hiervoor kan zijn : 

 • het is een hele kleine speelplek met bijvoorbeeld maar één toestel. 
 • de speelplek ligt ver van een woonwijk, zoals bijvoorbeeld op het strand of in een natuurgebied. 

Omwonenden worden op de hoogte gebracht via een brief.

Overzicht renovaties speelplekken 2024