Speelplek Kluut

Toetsing

  1. Ouderdom: de speelplek is aangelegd in 2005.
  2. Huidige speelwaarde: matig. De speelplek is geschikt voor de leeftijdsgroep 0 tot 5 jaar.
  3. Toegankelijkheid speelplek: de huidige speelplek is toegankelijk en bereikbaar voor kinderen met een beperking.

Maatregelen Speel en Beweegplan:

  • Plek wordt een groene ontmoetingsplek. Dit is een plek met bomen, heesters, andere beplanting en een bankje. Wellicht met kleine speelaanleiding. Denk bijvoorbeeld aan een boomstam of een grote steen.