Speelplek Pleiadenplantsoen

Toetsing

  1. Ouderdom: de speelplek is aangelegd in 2006.
  2. Huidige speelwaarde: matig. De speelplek is geschikt voor de leeftijdsgroep 5-12 jaar.
  3. Toegankelijkheid speeltoestellen: de huidige toestellen zijn redelijk toegankelijk voor kinderen met een beperking.
  4. Toegankelijkheid Speelplek: de huidige speelplek is toegankelijk en bereikbaar voor kinderen met een beperking.
  5. De relatie met de situatie in de wijk: de speelplek ligt in het midden van een woonwijk en bij een school en KDV/BSO. De plek is vanuit verschillende straten goed te bereiken. 

Maatregelen Speel en Beweegplan:

  • Vernieuwen en uitbreiden. 
  • Vergroenen door het planten van bomen.
  • Meer natuurlijke valondergrond waar dit kan door het gebruik van gras.
  • Is inmiddels in uitvoering!