Speelplek Tarweland

Toetsing

  1. Ouderdom: de speelplek is aangelegd in 2012.
  2. Huidige speelwaarde: goed. De speelplek is geschikt voor de leeftijdsgroep 6-12 jaar. 
  3. Toegankelijkheid speeltoestellen: de huidige toestellen zijn niet goed toegankelijk voor kinderen met een beperking.
  4. Toegankelijkheid Speelplek: de huidige speelplek is toegankelijk en bereikbaar voor kinderen met een beperking.

 Maatregelen Speel en Beweegplan:

  • Impuls spelen: vergroten uitdaging speelvoorzieningen.
  • Impuls toegankelijkheid: Verbetering van toegankelijkheid.
  • Impuls Klimaatbestendigheid: ondergrond en beplanting.
  • De huidige staat van de speelplek is nog goed. De speeltoestellen worden wel schoongemaakt en opgeknapt. Vernieuwen stellen we uit tot halverwege het jaar 2026.