Speelplek Breesaapstraat/Carolinastraat

Toetsing

  1. Ouderdom: de speelplek is aangelegd in 2012 
  2. Huidige speelwaarde: redelijk. De speelplek is geschikt voor de leeftijdsgroep 5-12 jaar. 
  3. Toegankelijkheid speeltoestellen: de huidige toestellen zijn deels toegankelijk voor kinderen met een beperking.
  4. Toegankelijkheid Speelplek: de huidige speelplek toegankelijk en bereikbaar voor kinderen met een beperking.
  5. De relatie met andere speelvoorzieningen in de wijk: in de omgeving zijn weinig speelplekken aanwezig. De speelplek aan de Breesaapstraat is wijkoverstijgend en voor alle leeftijdsgroepen.
  6. De relatie met de situatie in de wijk: de speelplek ligt in het midden van de wijk en is vanuit verschillende straten te bereiken. 

Maatregelen Speel en Beweegplan: 

  • Impuls Klimaatbestendigheid: ondergrond en beplanting aanpassen. 

Deze speelplek wordt in 2025 aangepakt. Dit doen we tegelijkertijd met het voetbalveld.