Speelplekken L. Zocherplantsoen

Toetsing

  1. Ouderdom: de speelplek is aangelegd tussen 2005 en 2013.
  2. Huidige speelwaarde: matig. De speelplek is geschikt voor verschillende leeftijdsgroepen tussen 0 tot 12 jaar.
  3. Toegankelijkheid speeltoestellen: de huidige toestellen zijn niet overal goed toegankelijk voor kinderen met een beperking. 

Maatregelen Speel en Beweegplan:

  • Impuls spelen: vergroten uitdaging speelvoorzieningen.
  • Impuls sport: verbeteren huidig sport- en beweegaanbod
  • Impuls toegankelijkheid: Verbetering van toegankelijkheid.
  • De buitenste twee speelplekken opheffen en omvormen naar een groene ruimte.
  • Opheffen van de speelplekken aan buitenzijde, vanuit veiligheidsoogpunt is er geen ruimte om de speelplek langer te laten staan. 
  • Een groene, meer centrale en meer natuurlijke speelplek maken op het L. Zocherplantsoen. Hierover gaan we een participatietraject opstarten met de bewoners. Dit doen we in samenspraak met de omwonenden. 
  • Speelplek meer laten opgaan in het groen. Onder andere door de aanleg van een groene greppel voor het afvoeren van water en zaaien/aanplanten van groen.

Klimrek met glijbaan.