Speelplek Ahornstraat

Toetsing

  1. Ouderdom: de speelplek is aangelegd in 2010. 
  2. Huidige speelwaarde: matig tot slecht. De speelplek is geschikt voor de leeftijdsgroep 5-12 jaar.
  3. Toegankelijkheid speeltoestellen: de huidige toestellen zijn redelijk toegankelijk voor kinderen met een beperking. 
  4. Toegankelijkheid Speelplek: de huidige speelplek is toegankelijk en bereikbaar voor kinderen met een beperking.
  5. De relatie met andere speelvoorzieningen in de wijk: deze speelplek ligt tussen twee andere speelplekken op ca. 200 meter afstand. In de directe omgeving zijn diverse speelplekken die voor alle leeftijdsgroepen interessant zijn en meer speelgenot bieden.
  6. De relatie met de situatie in de wijk: de speelplek ligt in het midden van een woonwijk en is vanuit verschillende straten goed te bereiken.

Maatregelen Speel en Beweegplan:

  • Herinrichten als groene ontmoetingsplek. Dit is een plek met bomen, heesters, andere beplanting en een bankje. Eventueel met kleine speelaanleiding. Denk bijvoorbeeld aan een boomstam of een grote steen.
  • Vanuit veiligheidsoogpunt is er geen ruimte om de speelplek langer te laten staan. Hierover vindt geen samenspraak plaats.