Speelplek Bleyenhoevelaan

Toetsing

  1. Ouderdom: de speelplek is aangelegd in 2009 
  2. Huidige speelwaarde: matig. De speelplek is geschikt voor de leeftijdsgroep 5-12 jaar. De nieuwe plek kan uitgebreid worden met toestellen, aangezien er een nieuwe wijk naast de plek is gebouwd. 
  3. Toegankelijkheid speeltoestellen: de huidige toestellen zijn deels toegankelijk voor kinderen met een beperking.
  4. Toegankelijkheid Speelplek: de huidige speelplek onvoldoende toegankelijk en bereikbaar voor kinderen met een beperking. 
  5. De relatie met andere speelvoorzieningen in de wijk: in de omgeving zijn diverse kleinere speelplekken aanwezig. De speelplek aan de Bleyenhoevelaan is wijk overstijgend en voor alle leeftijdsgroepen.
  6. De relatie met de situatie in de wijk: de speelplek ligt in het midden van het dorp en is vanuit verschillende wijken te bereiken. 

Maatregelen Speel en Beweegplan: 

  • Speelplek groter maken met meer en nieuwe toestellen. Dit doen we omdat er in de aangrenzende wijk meer woningen zijn gekomen. 
  • Vergroenen door minder valondergrond toe te passen waar dat kan.