Participatie

Stel u wilt een garage bij uw huis plaatsen, een festival organiseren of in de wijk een speelterrein aanleggen. Misschien heeft u een idee voor het bouwen van een gezamenlijk appartementencomplex met zorgfuncties of iets geheel anders. Dan wil u weten hoe u dat aanpakt, of er vergunningen nodig zijn en waar u terecht kunt.

Het begint met een participatie-check  

Met deze check toetst u wat uw plan of initiatief betekent voor uw (directe) buren, de straat of de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, een beperking van het uitzicht of een aantasting van het milieu. Belangrijk dus om mensen in de omgeving bij uw plan te betrekken en open kaart te spelen. Zo kunt u de belangen beter afwegen, plannen eventueel bijstellen en draagvlak creëren. Ook kan daardoor vaak sneller een besluit worden genomen in het vergunningstraject. Deze manier van meedoen - ook wel participatie genoemd - is door de omgevingswet vanaf 1 januari 2024 voor iedere aanvrager verplicht om te organiseren. De gemeente Velsen vindt deze samenwerking onmisbaar om wonen werken en leven in Velsen voor iedereen prettig te maken. 

Licht, klein of groot   

Vaak hoeft u voor een plan alleen de directe buren te informeren. Soms is het plan groter en zult u andere belanghebbenden zoals bewonersgroepen, bedrijven of natuurorganisaties erbij moeten betrokken. Dat kan op verschillende manieren. Via de Participatie-check toetst u of de impact van uw plan licht, klein of groot is én wat er dan van u verwacht wordt. Het geeft ook aan wanneer de gemeente aan zet is en hoelang de procedure duurt. Zo weet u snel wat er nodig is om uw plan te laten slagen!  

De participatie-check

Licht

Bijvoorbeeld:

 • Aanleggen geveltuin. 
 • Kappen van een boom. 
 • Plaatsen dakkapel of dakopbouw. 
 •  Organiseren straatfeest. 

Klein

Bijvoorbeeld:

 • Woningopbouw. 
 • Toevoegen van woning. 
 • Festival. 
 • Speeltuintje in de wijk. 

Groot

Bijvoorbeeld:

 • Bouwen appartementencomplex. 
 • Starten horecagelegenheid. 
 • Gebiedsontwikkeling. 
 • Bouwen nieuwe woonwijk. 
 • Bouwen meerdere woningen.