Dit kunt u doen bij bouwen of verbouwen in de buurt

Stel uw buren naast u of verderop in de straat kondigen een verbouwing aan. Of u leest in de krant of op overheid.nl dat er in de buurt grote bouwplannen zijn. Dan wilt u daar graag meer van weten.

Misschien zorgt het voor geluidsoverlast, kunt u tijdelijk niet parkeren in de straat. Of u denkt dat die opbouw u uw ochtendzon ontneemt. Wat uw zorg ook is, u hoort graag wat precies de plannen zijn, wat die voor u betekenen en wat u eventueel zelf kunt ondernemen.  

Met dit stappenplan weet u wat er in uw wijk gebeurt. En hoe u daar als buurtbewoner mee omgaat. 

Stappenplan voor buurtbewoners

1. Bekijk de vergunningsaanvragen 

Als er in de buurt of wijk gebouwd, verbouwd of gesloopt gaat worden, moet degene die dit gaat doen vaak eerst een omgevingsvergunning aanvragen. Wilt u daar als eerste van op de hoogte zijn? Dat kan via:

  • De app OmgevingsAlertexterne-link-icoon. Door het invullen van uw adres ziet u gelijk welke vergunningen er in de buurt zijn aangevraagd of verleend.
  • De e-mailservice op overheid.nl.externe-link-icoon Maak een abonnement aan door uw e-mailadres, postcode en eventueel huisnummer door te geven. U bepaalt zelf uit welk gebied rondom uw adres u berichten (zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving) wilt ontvangen.  

Er zijn ook verbouwingen waarvoor geen vergunning nodig is. Dit betekent dan ook dat er geen inspraak mogelijk is. Twijfelt u of dat in een bepaald geval ook zo is? Neem dan contact met info@velsen.nl.

2. Kleine of grote plannen

De manier waarop u kunt reageren op de (bouw)plannen in de buurt hangt af van de grootte van de plannen. Zo is het plaatsen van een dakkapel door de buren een klein plan en het ombouwen van een oud schoolgebouw naar appartementen door een projectontwikkelaar een voorbeeld van een groot plan.  

Kleine plannen

Meestal is het voldoende om de buren te vragen naar wat ze precies van plan zijn, wanneer het plaatsvindt en hoe lang het gaat duren.  

Ga bij ze langs en vraag er vriendelijk naar. Een briefje in de brievenbus of een e-mail sturen met daarin uw vragen kan natuurlijk ook.  

Maak samen afspraken over eventuele overlast.  

Goed om te weten: de buren zijn zelf verantwoordelijk voor de communicatie met alle omwonenden. Dat is hun plicht.  

Grote plannen  

Voor vragen kunt u zich richten tot de projectontwikkelaar. Deze is verantwoordelijk voor de communicatie met alle omwonenden over de plannen. Dat is hun plicht. Heeft u desondanks vragen of bent u niet meegenomen in de plannen? Probeer zo snel mogelijk te achterhalen wie de contactpersoon is, zodat u samen in gesprek blijft en op de hoogte wordt gehouden van de voortgang. Dat kan zowel via een persoonlijk gesprek, een brief of e-mail waarin u al uw vragen en zorgen uit.  

Goed om te weten: de gemeente verstrekt geen gegevens over de aanvrager van de vergunning. Soms moet u dus zelf iets meer moeite doen om daarachter te komen. Betrek buurtgenoten erbij of informeer eens bij de wijkvereniging. Vaak komt u zo alweer een stapje verder.  

3. Samen sta je sterker

Wellicht hebben uw buren plannen voor een verbouwing die erg lijken op die van u of iets wat u in de toekomst graag zelf zou willen aanpassen aan uw huis.  
Goed om dan van elkaar te leren en zo tijd, geld en moeite te besparen. Denk aan bouwtekeningen van een uitbouw of dakkapel, het installeren van zonnepanelen of een warmtepomp. Door informatie te delen kun u elkaar helpen, het uzelf een stukje makkelijker maken en eventueel investeringen delen.  

4. Overlast melden

Komt u er ondanks de gezamenlijke pogingen niet uit. Lukt het niet om goede afspraken te maken over de (in jouw ogen onredelijke) overlast.  Neem dan contact op met info@velsen.nl of bel 140255.