Overzicht leden college van B en W

Leden college van B en W met portefeuilles en gemeentesecretaris.