Sebastian Dinjens

Wethouder, 4e locoburgemeester

Portefeuille

 • Milieu inclusief  bodem en water
 • Afvalbeheer en riolering
 • Jeugd en jeugdzorg
 • Kinderopvang
 • Vastgoed en grondzaken

Projecten en Programma’s

 • Duurzaamheid: Programma Luchtkwaliteit inclusief Tata-dossier
 • Schiphol
 • Vluchtelingen & statushouders (i.s.m. burgemeester Frank Dales)

Wijkwethouder

 • IJmuiden-Zuid
 • Driehuis

Nevenfuncties als collegelid

 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst IJmond
 • Lid algemeen bestuur ReinUnie
 • Vertegenwoordiger algemene vergadering van aandeelhouders N.V. HVC
 • Voorzitter KIMO Nederland en België
 • Lid onderhandeldelegatie Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS)
 • Bestuurlijk vertegenwoordiger Regio Alkmaar-BUCH-IJmond inzake Schiphol.

Persvragen

06 407 012 35 (Monique van der Velden)

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.