Sebastian Dinjens

Wethouder, 4e locoburgemeester

Portefeuille

 • Milieu inclusief  bodem en water
 • Afvalbeheer en riolering
 • Jeugd en jeugdzorg
 • Kinderopvang
 • Vastgoed en grondzaken

Projecten en Programma’s

 • Duurzaamheid: Programma Luchtkwaliteit inclusief Tata-dossier
 • Schiphol
 • Vluchtelingen & statushouders

Wijkwethouder

 • IJmuiden-Zuid
 • Driehuis

Nevenfuncties als collegelid

 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst IJmond
 • Lid algemeen bestuur ReinUnie
 • Vertegenwoordiger algemene vergadering van aandeelhouders N.V. HVC
 • Voorzitter KIMO Nederland en België
 • Lid onderhandeldelegatie Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS)
 • Bestuurlijk vertegenwoordiger Regio Alkmaar-BUCH-IJmond inzake Schiphol.

Persvragen

06 407 012 35 (Monique van der Velden)

Voor dringende persvragen buiten onze kantooruren die absoluut niet kunnen wachten, kunnen alleen journalisten bellen met het piketnummer van team Communicatie: 0255 567442.

  Contact met de gemeente

  14 0255 of 0255 567200
  Of kijk op de pagina Contact

  Adres

  Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
  Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

  Openingstijden algemeen

  Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
  Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

  Openingstijden Burgerzaken

  Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
  Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.