Gemeentesecretaris Derkje Veurink

Gemeentesecretaris

Derkje Veurink is de gemeentesecretaris van Velsen. Zij is strategisch adviseur van het college van burgemeester en wethouders (B en W) en algemeen directeur van de organisatie.

Als hoogste ambtenaar is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de verbinding tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. Zij is aanwezig bij de vergaderingen van het college van B en W.