Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer en crisisbeheersing
 • Openbare orde en veiligheid inclusief THOR
 • Regionale samenwerking op niveau Raad en B&W (i.s.m. wethouder Bram Diepstraten)
 • Bestuurlijke integriteit
 • Burgerzaken inclusief verkiezingen
 • Communicatie
 • Organisatie inclusief projectmatig werken

Projecten en Programma’s

 • Bestrijding ondermijning en drugscalamiteit
 • Sail Amsterdam

Nevenfunctie(s) uit hoofde van zijn ambt

 • Lid Bestuurlijk Overleg Politie eenheid Noord-Holland 
 • Voorzitter Driehoeksoverleg IJmond (overleg met Openbaar Ministerie-Politie-IJmondgemeenten)
 • Lid Afstemmingsoverleg voorzitters Driehoeken Noord-Holland (Politie)
 • Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland
 • Lid Bestuurscommissie Openbare Veiligheid van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Nevenfunctie(s) in de maatschappij

 • Voorzitter KNRM afdeling IJmuiden

Persvragen

06 360 502 40 (Erik Penning).
Voor dringende persvragen buiten onze kantooruren die absoluut niet kunnen wachten, kunnen alleen journalisten bellen met het piketnummer van team Communicatie: 0255 567442.