Gideon Nijemanting

Wethouder, 5e locoburgemeester

Portefeuille

 • Openbare ruimte
 • Leefbaarheid en groen incl. klimaatadaptatie en mitigatie
 • Armoedebestrijding Inkomensondersteuning
 • Welzijn en dossiers Skaeve Huse en Sluis 751
 • Jeugd en jeugdzorg
 • Kinderopvang
 • Facilitaire zaken
 • Dienstverlening
 • Weerbare wijken
 • Transformatie buurthuizen
 • Zorgtransitie
 • Regie sociaal domein

Projecten en Programma’s

 • Weerbare wijken
 • Transformatie buurthuizen
 • Zorgtransitie
 • Regie sociaal domein

Wijkwethouder

 • IJmuiden-West
 • Santpoort-Noord

Nevenfuncties als collegelid

 • Lid algemeen bestuur IJmond Werkt!
 • Lid algemeen bestuur ReinUnie

Persvragen

06 36039163 (Kayleigh Lee-On)

Voor dringende persvragen buiten onze kantooruren die absoluut niet kunnen wachten, kunnen alleen journalisten bellen met het piketnummer van team Communicatie: 0255 567442.