Portefeuille

 • Duurzaamheid algemeen
 • Lokaal klimaatakkoord
 • Havens, industrie, energie en Noordzeekanaalgebied
 • Arbeidsmarkt en onderwijs: omscholing, van uitkering naar werk, anticiperen op tekorten techniek en zorg, onderwijshuisvesting
 • Financiën
 • MRA en Europese samenwerking
 • Programma Luchtkwaliteit (incl. dossier Tata Steel)
 • Dossier Torenstraat 7 (oude raadhuis)

Projecten en Programma’s

 • Techport

Wijkwethouder

 • Zee- en Duinwijk
 • Velsen-Zuid (incl. Spaarnwoude)

Nevenfuncties als collegelid

 • Lid algemeen bestuur IJmond Werkt! 
 • Lid algemeen bestuur Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland
 • Lid algemeen bestuur Noord-Hollands Archief
 • Lid algemeen bestuur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
 • Lid algemeen bestuur Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
 • Lid algemene vergadering Metropool Regio Amsterdam (MRA)
 • Commissaris Kennemerstrand N.V.
 • Vertegenwoordiger algemene vergadering van aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten
 • Vertegenwoordiger algemene vergadering van aandeelhouders ROM InWest
 • Vertegenwoordiger algemene ledenvergadering KIMO Nederland en België
 • Vertegenwoordiger in stichtingsbestuur van de stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied.
 • Vertegenwoordiger in algemene ledenvergadering SRO Velsen B.V.

Nevenfuncties in de maatschappij

 • Regiovertegenwoordiger Noord-Holland VVD-Bestuurdersvereniging
 • Lid Raad van Advies Platform iPoort binnen Perscentrum Nieuwspoort.

Persvragen

06 36039163 (Kayleigh Lee-On)

Voor dringende persvragen buiten onze kantooruren die absoluut niet kunnen wachten, kunnen alleen journalisten bellen met het piketnummer van team Communicatie: 0255 567442.