Jeroen Verwoort

Wethouder, 3e locoburgemeester

Portefeuille

 • Duurzaamheid algemeen
 • Lokaal klimaatakkoord
 • Havens, industrie, energie en Noordzeekanaalgebied
 • Arbeidsmarkt & onderwijs: omscholing, van uitkering naar werk, anticiperen op tekorten techniek en zorg, onderwijshuisvesting
 • Financiën
 • MRA en Europese samenwerking

Projecten en Programma’s

 • Techport

Wijkwethouder

 • Zee- en Duinwijk
 • Velsen-Zuid

Nevenfuncties als collegelid

 • Lid Amsterdam Economic Board 
 • Lid algemeen bestuur IJmond Werkt! 
 • Lid algemeen bestuur Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland
 • Lid dagelijks en algemeen bestuur Noord-Hollands Archief
 • Lid algemeen bestuur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
 • Lid algemeen bestuur Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
 • Commissaris Kennemerstrand N.V.
 • Vertegenwoordiger algemene vergadering van aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten
 • Vertegenwoordiger algemene vergadering van aandeelhouders ROM InWest.

Nevenfuncties in de maatschappij

 • Regiovertegenwoordiger Noord-Holland VVD-Bestuurdersvereniging
 • Lid Raad van Advies Platform iPoort binnen Perscentrum Nieuwspoort.

Persvragen

06 36039163 (Kayleigh Lee-On)

Voor dringende persvragen buiten onze kantooruren die absoluut niet kunnen wachten, kunnen alleen journalisten bellen met het piketnummer van team Communicatie: 0255 567442.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.