Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Vluchtelingen en statushouders (i.s.m. Frank Dales)
 • Dierenwelzijn
 • Dossier Stadsschouwburg

Projecten en Programma’s

 • Versnellen woningbouw
 • Van Pont tot Park
 • Implementatie Omgevingswet
 • Warmtetransitie: van het gas af, bebouwde omgeving

Wijkwethouder

 • Velsen-Noord
 • Santpoort-Zuid

Nevenfunctie als collegelid

 • Lid overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK)

Persvragen

06 360 502 40 (Erik Penning)

Voor dringende persvragen buiten onze kantooruren die absoluut niet kunnen wachten, kunnen alleen journalisten bellen met het piketnummer van team Communicatie: 0255 567442.