Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Vluchtelingen en statushouders (i.s.m. Frank Dales)
 • Dierenwelzijn
 • Dossier Stadsschouwburg

Projecten en Programma’s

 • Versnellen woningbouw
 • Van Pont tot Park
 • Implementatie Omgevingswet
 • Warmtetransitie: van het gas af, bebouwde omgeving

Wijkwethouder

 • Velsen-Noord
 • Santpoort-Zuid

Nevenfunctie als collegelid

 • Lid overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK)

Persvragen

06 360 502 40 (Erik Penning)

Voor dringende persvragen buiten onze kantooruren die absoluut niet kunnen wachten, kunnen alleen journalisten bellen met het piketnummer van team Communicatie: 0255 567442.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.