Stappenplan Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

U heeft een plan om iets te gaan bouwen. Dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. Naast de Omgevingswet geldt ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).  Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat (ver)bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloketexterne-link-icoon.  

De Wkb gaat als eerste gelden voor nieuw van woningen en eenvoudige bedrijfspanden. Dit noemen we bouwactiviteiten in gevolgsklasse 1. 

Valt uw plan on der de Wkb? Dan moet u een kwaliteitsborger inschakelen. Dit is een onafhankelijke controleur. U moet ook een bouwmelding doen. Hier onder leest u hoe dit werkt en wat er van u wordt verwacht. 

Verbeteren bouwkwaliteit 

Doel van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is een verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw.  

U doorloopt de volgende stappen: 

 1. Vergunningscheck 
 2. Vergunning aanvraag 
 3. Kwaliteitsborger 
 4. Bouwmelding 
 5. Gereedmelding 
 6. Gebruik 

Stap 1: Vergunningcheck 

U zoekt een aannemer, adviseur of architect om samen uw bouwplannen uit te voeren. Of misschien gaat u zelf bouwen. U krijgt dan te maken met de Omgevingswet en het Omgevingsplan. Deze wet bestaat uit regels voor de fysieke leefomgeving. Deze regels gaan over het beschermen van het milieu, de gezondheid, de natuur, de veiligheid en de bouw- en omgevingskwaliteit. Uw bouwplannen moeten getoetst worden aan deze regels. Bouwen kan bijvoorbeeld niet mogen, om bepaalde planten en dieren te beschermen.  

Via het Omgevingsloketexterne-link-icoon kunt u een online vergunningscheck doen. 

U ziet dan direct: 

 • Of u een vergunning nodig heeft 
 • Of u een melding moet doen over de verbouwing  
 • Wat u moet doen om de vergunning aan te vragen 

Stap 2: Vergunningsaanvraag 

Uw bouwvergunning bestaat uit 2 delen: een ruimtelijke vergunning en een technische vergunning.  

De ruimtelijke bouwvergunning 

De ruimtelijke bouwvergunning gaat over de vraag of u op een bepaalde plek mag bouwen. Dat is vastgelegd in het gemeentelijke omgevingsplan. Heeft u een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit nodig? De gemeente kijkt na of het bouwwerk binnen de omgeving past. 

De technische bouwvergunning 

De technische bouwvergunning gaat over de kwaliteit van uw bouwwerk. U moet laten zien hoe uw bouwplan er uit ziet en waar u het voor wilt gebruiken. De gemeente beoordeelt uw plannen.  

Kosten 

Het kan voorkomen dat u kosten moet betalen om uw aanvraag te laten behandelen. Dit noemen we leges. Deze kosten staan vermeld bij de desbetreffende vergunning.  

Stap 3: Kwaliteitsborger   

Valt uw bouwwerk onder gevolgklasse 1? Dan moet u voor u aan de slag kunt een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Deze controleur 

 • Kijkt van plan tot oplevering mee met de bouw 
 • Controleert de bouw. 
 • Maakt een risicobeoordeling. 
 • Stelt een borgingsplan op 
 • U kiest een kwaliteitsborger vóór u aan de slag gaat.  

Stap 4: bouwmelding  

Een bouwmelding doet u bij uw gemeente via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor nodig: 

 • Het borgingsplan.
 • De risicobeoordeling .
 • De naam van uw kwaliteitsborger. 

Uw architect, adviseur of aannemer kan deze bouwmelding ook voor u doen. 
Zonder bouwmelding mag u niet bouwen! 

Stap 5: gereedmelding  

Is het gebouw klaar voor oplevering? Dan ontvangt u van de aannemer en de kwaliteitsborger informatie waarmee u een gereedmelding moet doen. U doet deze melding via het Omgevingsloket. Uw melding moet uiterlijk 2 weken voor u het gebouw wilt gebruiken helemaal in orde zijn.   

Een gereedmelding is niet hetzelfde als de oplevering door de aannemer.  

Stap 6: gebruik  

Twee weken na de gereedmelding mag u het nieuwe project in gebruik nemen.