De kwaliteitsborger en het borgingsplan

U heeft een plan om iets te gaan bouwen. Dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. Naast de Omgevingswet geldt ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).  Dit betekent dat u als initiatiefnemer moet nagaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. U doet dit voordat u gaat beginnen met bouwen.

De kwaliteitsborger 

U heeft een plan om iets te gaan bouwen. Dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. Naast de Omgevingswet geldt ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).   
Dit betekent dat u als initiatiefnemer moet nagaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloketexterne-link-icoon. U doet dit voordat u gaat beginnen met bouwen. 

Valt uw plan on der de Wkb? Dan bent u verplicht een kwaliteitsborger in te schakelen. Dit is een onafhankelijke controleur. Deze checkt alle technische eisen, precies op het moment dat het kan én nodig is. Dit scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft u als opdrachtgever meer bescherming.  

Eerst controleert de gemeente of uw bouwplan aan alle eisen voldoet. 

Rol van de kwaliteitsborger 

 • Kijkt mee van plan tot oplevering 
 • Controleert voor en tijdens de bouw, en bij de oplevering. 
 • Legt in een risicobeoordeling vast wat de bouwrisico’s zijn van uw plannen. 
 • Houdt rekening met risico’s vanuit de omgeving, zoals bijvoorbeeld een zachte bodem. 
 • Stelt een borgingsplan op. 
 • Houdt op de bouwplaats de aannemer in de gaten. 
 • Stelt een verklaring op na afloop van de bouw. 

Keuze via het Register Kwaliteitsborging  

Een kwaliteitsborger is altijd onafhankelijk. U kunt dus niet iemand kwaliteitsborger laten zijn, die al een andere taak heeft tijdens de bouw.  
Via het Register Kwaliteitsborgingexterne-link-icoon vindt u een overzicht van kwaliteitsborgers. U kiest een kwaliteitsborger vóór u aan de slag gaat.  

Helaas komt het nog wel eens voor dat bepaalde zaken niet of verkeerd worden opgeleverd. Dit kost de kwaliteitsborger extra werk. Het is slim om in de overeenkomst op te nemen dat de partij die dit extra werk veroorzaakt, ook de extra kosten van de kwaliteitsborger betaalt.  

Het Borgingsplan 

In het borgingsplan staat wat er moet gebeuren zodat uw bouwproject uiteindelijk aan alle technische bouwregels voldoet.   

In het borgingsplan staat in elk geval:  

 • Hoe het borgingsplan tot stand is gekomen.  
 • Welke maatregelen er genomen moeten worden. 
 • Hoe de verschillende onderdelen van het bouwplan ten opzichte van elkaar worden beoordeeld.  
 • Hoe er wordt beoordeeld of de bouw voldoet aan alle technische bouweisen.  
 • In welke gevallen en wanneer het borgingsplan wordt aangepast. 
 • Voor welke bouwwerkzaamheden het borgingsplan geldt. 
 • Bij welke bouwwerkzaamheden rekening wordt gehouden met andere kwaliteitsborgingssystemen. 
 • Wie er eindverantwoordelijk is voor de kwaliteitsborging. 
 • De aard en omvang van de kwaliteitsborging. 

Een bijzondere lokale omstandigheid 

De kwaliteitsborger legt vast wat de bouwrisico’s zijn van uw plannen. Hij of zij moet hierbij rekening houden met welke bijzondere lokale omstandigheden er zijn. 

Gevolgen voor de technische kwaliteit  

Soms is er op de plek waar gebouwd wordt iets aan de hand dat niet direct zichtbaar is. Iets dat gevolgen kan hebben voor de technische bouwkwaliteit van een gebouw. Dit noemen we een bijzondere lokale omstandigheid. Denk aan een ondergrond die niet overal even sterk is. Of een harde kleilaag in de bodem. Dit kan dan gevolgen hebben voor de fundering. De gemeente weet hier wel vanaf, maar u of de kwaliteitsborger mogelijk niet.   

De kwaliteitsborger moet hier rekening mee houden in zijn of haar beoordelingen en adviezen. Zo moet in het geval van de slechte ondergrond de fundering wel zodanig zijn dat het gebouw veilig is. De kwaliteitsborger neemt hiervoor contact op met de gemeente. [informatie volgt nog] 

Niet alle risico’s  

Bij een bijzondere lokale omstandigheid gaat het echt om risico’s die te maken hebben met de technische bouwkwaliteit. De kwaliteitsborger is hier verantwoordelijk voor. De kwaliteitsborger is niet verantwoordelijk voor risico’s die te maken hebben met: 

 • Bodemverontreiniging. 
 • Archeologie. 
 • Waterveiligheid. 
 • Milieu. 
 • Bouwveiligheid. 
 • Sloopveiligheid. 
 • Regels uit het omgevingsplan. 

Dit zijn ook zaken om rekening mee te houden. Maar dit zijn dus geen bijzondere lokale omstandigheden onder de Wkb.