Gereedmelding

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt de bouwkwaliteit verbeterd. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Een kwaliteitsborger kijkt tijdens het hele proces mee. Hij of zij controleert of het gebouw aan de technische bouwregels voldoet. Is alles klaar en is er gebouwd zoals het hoort? Dan stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Vervolgens moet u een gereedmelding doen bij de gemeente. 

Klaar? Gereedmelden!  

Is het gebouw klaar voor oplevering? U ontvangt dan van de aannemer en de kwaliteitsborger informatie die u nodig heeft om een gereedmelding te doen. 

De gereedmelding doet u bij de gemeente via het Omgevingsloket. Zo geeft u de gemeente inzicht in de bouwactiviteiten. Is er later toch iets niet in orde, dan kan deze informatie belangrijk zijn.   

Van de aannemer ontvangt u:   

  • Het consumentendossier, ook wel het opleverdossier genoemd. 
  • Een beschrijving waarin staat wat er precies gebouwd is. 
  • En welke maatregelen er genomen zijn om risico’s vanuit de omgeving te beperken. 

Van de kwaliteitsborger ontvangt u een verklaring waarin staat:  

  • Met welk systeem hij/zij de controle heeft gedaan. 
  • Dat hij/zij dit systeem mag gebruiken. 
  • Dat hij/zij de controles op de juiste manier heeft uitgevoerd.  
  • Dat hij/zij vindt dat het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften.   

Melden is verplicht 

U doet de gereedmelding via Omgevingsloket, uiterlijk 2 weken voordat het gebouw gebruikt gaat worden.  

Let op: zonder gereedmelding mag het gebouw niet worden gebruikt.  

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.