Betere bescherming voor u als initiatiefnemer

U heeft een plan om iets te gaan bouwen. Dan krijgt u als initiatiefnemer te maken met de Omgevingswet. En mogelijk ook met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Wkb.

In de nieuwe wet wordt u als initiatiefnemer  beter beschermd. Deze bescherming is vastgelegd in de volgende onderwerpen: 

 1. De aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering; 
 2. De waarschuwingsplicht van de aannemer; 
 3. Het dossier dat bij oplevering wordt verstrekt (consumentendossier); 
 4. De informatieplicht over financiële zekerheden en garanties; 
 5. De informatieplicht over de opschortingsbevoegdheid bij nieuwbouwwoningen. 

Een initiatiefnemer is een persoon die een opdracht geeft vanuit zichzelf. Dus niet vanuit een bedrijf of zijn/haar beroep.  U bent dan een consument-opdrachtgever.

1. Meer aansprakelijkheid 

Is er na de oplevering iets niet in orde en had u dit niet eerder ontdekt? Volgens de nieuwe wet blijft de aannemer langer aansprakelijk.   

Hierbij zijn er 3 zaken belangrijk:  

De bouwfout moet de schuld zijn van de aannemer. Stel dat de bouwfout is ontstaan doordat u als opdrachtgever een verkeerde tekening of berekening naar de aannemer had gestuurd, dan kan de aannemer daar niets aan doen.

De opdrachtgever moet geloofwaardig maken dat de schade komt door een bouwfout.

De overeenkomst moet gesloten zijn ná de start van de Wkb. 

2. Waarschuwingsplicht 

Weet de aannemer bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst dat er iets niet klopt? Of hoort hij dit te weten? Dan moet de aannemer de opdrachtgever waarschuwen. De waarschuwing moet voldoen aan de volgende regels: 

 • De waarschuwing mag niet te algemeen zijn. 
 • De waarschuwing moet concreet en duidelijk zijn. 
 • De waarschuwing moet voldoende informatie geven over wat er gebeurt als u de waarschuwing niet serieus neemt. 
 • De waarschuwing moet schriftelijk en tijdig worden gedaan. 

3. Consumentendossier 

Onder de Wkb heeft de aannemer ook hele nieuwe verplichtingen. Zoals het aanleveren van een dossier zodra het bouwwerk klaar is voor oplevering. Dit noemen we het consumentendossier. Hiermee kunt u vóór de oplevering controleren of de aannemer heeft gedaan wat er is afgesproken.  

Het consumentendossier heeft in principe 2 vaste onderdelen: 

Tekeningen en berekeningen van het bouwwerk en de bijbehorende installaties. Denk hierbij ook aan welke materialen zijn er gebruikt en wat de functie van het gebouw is.  

Informatie over het gebruik en onderhoud van het bouwwerk .

U mag hiervan afwijken door samen andere afspraken te maken. Het is wel verstandig om het standaard consumentendossier als leidraad te gebruiken. Leg de afspraken die u maakt vast in de aannemingsovereenkomst. Zo weet u zeker dat u geen informatie vergeet die u later in het bouwproces misschien nodig heeft. Zoals  bijvoorbeeld bij de gereedmelding. 

4. Informatieplicht over financiële zekerheden en garanties bij nieuwbouwwoning 

De aannemer is ook verplicht om informatie te geven over of en hoe hij of zij zich heeft ingedekt tegen bepaalde risico’s. Bijvoorbeeld het risico dat hij of zij failliet gaat tijdens de bouw. En het risico op extra kosten doordat hij of zij misschien bouwfouten moet herstellen. De aannemer moet de informatie schriftelijk, concreet en duidelijk geven aan de initiatiefnemer. Hij of zij moet dit doen vóórdat de overeenkomst gesloten is. 

 De verplichting geldt alleen: 

 • Voor nieuwbouwwoningen. 
 • Als u consument-opdrachtgever bent. 
 • Voor overeenkomsten die nog gesloten moeten worden ná de start van de Wkb. 

5. De informatieplicht over de opschortingsbevoegdheid bij nieuwbouwwoningen 

U hoeft als initiatiefnemer de laatste 5% van de aanneemsom niet per sé gelijk te betalen aan de aannemer. U mag dit ook bij de notaris storten. Dit heet opschorting.  

Opschorting geldt alleen voor: 

 • Nieuwbouwwoningen. 
 • Consument-opdrachtgevers. 
 • Voor de eerste 3 maanden na oplevering. 

Onder de nieuwe wet Wkb bestaat dit recht nog steeds. Maar de aannemer moet nu schriftelijk vragen of de consument-opdrachtgever ervan gebruik wil maken. Van dit bericht stuurt de aannemer een afschrift aan de notaris. De aannemer moet dit ergens in de tweede maand na oplevering doen.