Bouwmelding

Gebouwen moeten veilig, gezond, bruikbaar en duurzaam zijn. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt de bouwkwaliteit verbeterd. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Voor sommige eenvoudigere bouwwerken is geen technische bouwvergunning meer nodig. In plaats daarvan doet u een bouwmelding bij de gemeente. 

Een bouwmelding doet u via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor nodig:   

  • Vragenformulier  
  • Risicobeoordeling  
  • Borgingsplan  

Het vragenformulier vult u zelf in via het Omgevingsloket. Uw aannemer, architect of kan dit ook voor u invullen. U geeft hierbij informatie over: 

  • De opdrachtgever
  • De kwaliteitsborger
  • Wat u wilt bouwen
  • Waar u wilt bouwen

Zonder melding mag u niet bouwen 

Zonder deze melding mag u niet beginnen. Maar doet u de melding ook niet te vroeg: de bouwmelding is een jaar geldig. Bent u dan niet begonnen met bouwen, dan moet u een nieuwe melding doen en gaat de 4 weken wachttijd opnieuw in.  Doet u uw bouwmelding uiterlijk 4 weken voor u met de bouw start bij de gemeente. 

Tijdens het bouwen of verbouwen controleert de kwaliteitsborger de bouw. Hij of zij kijkt of alles volgens de bouwtechnische regels verloopt. Ziet de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem? Dan kan de gemeente de bouw stil leggen. 

Geen nieuws, goed nieuws  

De gemeente beoordeelt of een bouwmelding compleet is. Zo ja, dan mag u na 4 weken starten met de bouw. Geen paniek als u niets hoort: u kunt er dan van uitgaan dat alles in orde is en gewoon beginnen.   

Als u van de gemeente hoort dat er informatie ontbreekt, dan moet u een nieuwe melding doen. De 4 weken wachttijd gaan dan weer opnieuw in. Het is dus belangrijk om alle informatie op tijd bij de hand te hebben. Zo voorkomt u vertraging en extra kosten.  

Andere toestemmingen 

Doet u navraag bij uw gemeente of er nog andere toestemmingen nodig zijn. Denkt u hierbij aan een omgevingsplanactiviteit- of watervergunning. Zo weet u zeker dat u geen toestemmingen mist die u later in het bouwproces misschien nodig heeft.  

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.