Opvang vluchtelingen

Nieuwsberichten over opvang vluchtelingen

 • Sweco locatieonderzoek en vervolg haalbaarheidsonderzoek azc locatie Santpoort-Zuid

  Collegebericht van 11 juni 2024 aan de gemeenteraad over het door adviesbureau Sweco opgestelde locatieonderzoek voor een asielzoekerscentrum (azc) in Velsen en het vervolg van het haalbaarheidsonderzoek naar een azc locatie in Santpoort-Zuid.

 • Gedoogbesluit noodopvang Oekraïense vluchtelingen rond Plein 1945

  De oorlog in Oekraïne duurt voort. Gemeente Velsen vangt al ruim 2 jaar vluchtelingen uit Oekraïne op. Het Rijk heeft gemeenten gevraagd om door te gaan met deze opvang. Hiernaast dienen er extra opvangplekken georganiseerd te worden. Het college besluit om onder voorwaarden het tijdelijke gebruik van de opvangplekken in de panden aan het Plein 1945 nog een half jaar toe te staan tot 18 november 2024.

  vlag Oekraine
 • Gedoogbesluit tijdelijke ophoging statushouders VOB-kade

  Het college besluit om een gedoogbesluit af te geven voor tijdelijke aanvullende noodopvang voor 178 aan de regio gekoppelde statushouders. De noodopvang is voor de periode tot en met 31 maart 2024. De statushouders verblijven op de Ocean Majesty, op het perceel Wijkermeerweg 7 (VOB-kade) te Velsen-Noord.

  Gemeentehuis Velsen