Opvangschip VOB-kade Velsen-Noord

Opvang van asielzoekers op een cruiseschip in Velsen-Noord.

Er is een ernstig tekort aan opvangplekken in Nederland voor mensen die hun thuisland zijn ontvlucht voor oorlog en geweld. Er is sprake van een opvangcrisis. 

De gemeente Velsen gaf gehoor aan de oproep van het Rijk om tijdelijk extra noodopvang te organiseren. Van 21 september 2022 tot 1 juli 2023 werd er noodopvang georganiseerd op de Silja Europa, een cruiseschip, aan de VOB-kade in Velsen-Noord.

Dit grote cruiseschip is inmiddels vertrokken. De vluchtelingen die nog op het schip verblijven zijn tijdelijk opgevangen in een hotel in de regio. Eind augustus keren deze vluchtelingen terug naar de VOB-kade. Een klein cruiseschip, de MS Ocean Majesty, meert 9 augustus 2023 aan en is eind augustus geschikt gemaakt voor opvang.

Op dit kleine cruiseschip kunnen maximaal 300 vluchtelingen worden opgevangen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) organiseert de opvang op en rond het schip.

Contact en vragen

Heeft u een vraag over een onderwerp dat niet op deze pagina staat? Mail deze dan naar opvang@velsen.nl.
Bij vragen, overlast of klachten kunnen omwonenden bellen naar 06 15632750. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Opvanglocatie

Opvang tijdens asielprocedure

Op het schip worden mannen, vrouwen en kinderen opgevangen. Zij hebben zich bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gemeld en zitten in een asielprocedure. Een asielprocedure neemt enkele maanden in beslag. Deze mensen zijn gevlucht voor oorlog, geweld of honger.

Het zijn geen vluchtelingen uit Oekraïne. Oekraïners mogen namelijk visumvrij reizen in de Europese Unie en hoeven daarom geen asiel aan te vragen om legaal in Nederland te verblijven. Lees op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon meer over het verschil tussen de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de opvang van asielzoekers.

Aantal personen dat wordt opgevangen en duur van de opvang

De Silja Europa bood tijdelijke opvang aan 1.000 personen. Van eind april verbleven alleen de vluchtelingen aan boord van de Silja Europa die ook op het nieuwe schip, de MS Ocean Majesty, worden opgevangen. Dit gaat om 265 personen. Het COA kan maximaal 300 personen opvangen aan de VOB-kade. Het COA en de gemeente Velsen hebben een overeenkomst tot eind 2024.

Zorg en veiligheid

De mensen die in de opvang verblijven, mogen zich vrij bewegen in de gemeente. Zij moeten zich net als andere bewoners van de gemeente aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van anderen respecteren.

Wanneer de asielzoekers op de locatie aankomen, dan worden zij over hun rechten en plichten geïnformeerd. Het COA kent ook huisregels, bewoners krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt.

Veiligheid opvanglocatie en omgeving

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Er is een veiligheidsplan opgesteld, in samenwerking met de gemeente de politie en de Veiligheidsregio. In dit plan staan afspraken over bijvoorbeeld afstemming tussen de organisaties, de inzet van de beveiliging van het COA, het optreden bij een eventuele calamiteit en een procedure bij een overlastmelding en verkeersveiligheid.

Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast is er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiliging op de locatie. De wijkagent en de BOA’s nemen deze locatie ook mee in de surveillance.

De asielzoekers krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid, normen en waarden van de Nederlandse maatschappij, de omgeving waar men verblijft, etc.

Gezondheidszorg

In de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) is de zorg omschreven waarop asielzoekers aanspraak kunnen maken, zoals huisartsenzorg en tandartsenzorg. Het COA sluit contracten af met huisartsen, apotheken, tandartsen etc. om deze zorg voor de bewoners van het schip te regelen.
De zorg vindt plaats op het schip. Een huisarts zal op het schip aan de bewoners eerstelijns zorg bieden.

Onderwijs

Alle kinderen die in Nederland verblijven hebben recht op onderwijs en moeten zich kunnen voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In de wet staat ook dat kinderen moeten zijn ingeschreven bij een schoolbestuur voor het volgen van onderwijs.

Kinderen in de basisschoolleeftijd volgen een jaar nieuwkomersonderwijs op de Internationale Taalklas De Fakkel in Heemskerk. Na een jaar nieuwkomersonderwijs stromen zij uit naar regulier basisonderwijs.

Kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar volgen 1 tot 2 jaar nieuwkomersonderwijs in een internationale schakelklas. De schakelklas is onderdeel van het Skills vmbo (Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland). De leerlingen stromen daarna door naar alle soorten van het voorgezet onderwijs. De oudere leerlingen vervolgen hun traject in het MBO.

Overleg met inwoners

Met het COA is een klankbordgroep samengesteld met inwoners en ondernemers uit Velsen-Noord en Oud-Velsen.
In het overleg met de klankbordgroep praten we regelmatig over:

  • een goed verloop van de opvang, voor zowel omwonenden als bewoners van het schip.
  • initiatieven en bijdragen die helpen bij een prettig verblijf op en rond het schip.
  • contact en verbinding met de omwonenden.

Klankbordgroep

Wat er in de klankbordgroep bijeenkomsten wordt besproken en besloten leest u in de verslagen van de klankbordgroep.

Inzet vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers is hard nodig. Zowel bij het COA als bij andere organisaties die zich inzetten voor asielzoekers. Het COA werkt samen met Welzijn Velsenexterne-link-icoon voor het coördineren en werven van vrijwilligers.

Heeft u belangstelling om asielzoekers te helpen bij de opbouw van een nieuw bestaan? Aanmelden kan via info@welzijnvelsen.nl.

Meer informatie

Bestuursovereenkomst

Het COA en de gemeente Velsen zijn een bestuursovereenkomst aangegaan voor de opvang op de MS Ocean Majesty aan de VOB-kade.