Support Oekraïne-bord word in de lucht gehouden tijdens demonstratie

Vluchtelingen uit Oekraïne

Nederland speelt een grote rol in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ook onze gemeente vangt Oekraïners op. U leest hier wat er speelt en hoe u zelf Oekraïners kunt steunen.

In februari 2022 is Rusland begonnen met een militaire invasie van Oekraïne. Sindsdien zijn miljoenen mensen de oorlog ontvlucht. Zij hebben hun toevlucht gezocht in EU-landen en Moldavië. Er zijn op dit moment ruim 6 miljoen vluchtelingen gevestigd in Europese landen.

Opgave voor Velsen

Velsen heeft een opgave voor het realiseren van 316 opvangplekken. Gezien de ontwikkelingen in Oekraïne heeft het Ministerie gevraagd toe te werken naar 380 opvangplekken.

De gemeente Velsen heeft verschillende locaties ingericht voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Samen met de vluchtelingen die worden opgevangen door particulieren voldoet de gemeente aan de oorspronkelijke opgave.

Huisvesting

Op dit moment zitten alle gemeentelijke opvanglocaties vol. Wij hebben geen plek voor nieuwe instroom. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zich melden bij de centrale opvanglocaties in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Hier krijgt men directe noodopvang. Vanuit deze locaties wordt men bemiddeld naar een opvanglocatie in het land.

Vangt u thuis zelf Oekraïense vluchtelingen op, dan moeten zij zich registreren. Oekraïense vluchtelingen kunnen zich registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt voor personen die met een identificatiebewijs kunnen aantonen dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben. 

Vluchtelingen zonder geldig paspoort

Oekraïense vluchtelingen zonder geldig paspoort kunnen hulp krijgen van de Oekraïense Ambassade in Den Haagexterne-link-icoon. De ambassade controleert hun naam en identiteit. Klopt alles? Dan krijgen ze een bewijs van nationaliteit en identiteit. Dit is een document waarmee ze zich kunnen laten inschrijven in onze gemeente. Oekraïense vluchtelingen kunnen vooraf een aanvraagformulierexterne-link-icoon invullen.

Op de website van Rijksdienst voor Identiteitsgegevensexterne-link-icoon leest u de laatste informatie over inschrijven.

Aanmelden woonruimte

Als u woonruimte heeft voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kunt u mailen naar opvang@velsen.nl. Aanbieders van particuliere opvang kunnen met Oekraïense vluchtelingen afspraken maken over een vergoeding voor de huisvesting. Dit kan worden betaald uit de zogenaamde woontoeslag die Oekraïense vluchtelingen aan kunnen vragen als ze op een particulier opvangadres verblijven.

Mocht u een pand hebben dat geschikt is om een gemeentelijke opvanglocatie te realiseren, horen wij dit ook graag via opvang@velsen.nl.

Leefgeld

Als een Oekraïense vluchteling niet genoeg geld heeft om van te leven, kunnen zij een vergoeding in leefgeld aanvragen. Hoe zij dat kunnen doen wordt uitgelegd op de pagina Leefgeld

Zorg 

Wat u als zorgverlener kunt doen

Verleent u zorg aan een ontheemde uit Oekraïne? Dan is het belangrijk om te weten dat voor ontheemden uit Oekraïne de kosten van medisch noodzakelijke zorg in Nederland altijd worden vergoed. De manier waarop de zorg wordt vergoed verschilt. Voor ontheemden uit Oekraïne kunnen 2 situaties van toepassing zijn. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon

Medische zorg voor Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen krijgen medische zorg uit het basispakket vergoed. Zij hoeven geen premie of eigen risico te betalen. Zij krijgen de zorg via de ‘Regeling Medische zorg Ontheemden’ (RMO). Voor meer informatie over zorg, de RMO en vergoedingen, zie Zorgverzekeringslijn.nlexterne-link-icoon.

Oekraïense vluchtelingen die worden opgevangen bij mensen thuis kunnen naar de huisarts van het gastgezin. Oekraïense vluchtelingen kunnen via de huisarts een recept krijgen voor medicatie.

Voor spoedeisende hulp kunnen Oekraïense vluchtelingen uiteraard gebruik maken van de spoedposten.

Activiteiten Vluchtelingenwerk Nederland

Vluchtelingenwerk Nederland heeft speciale webpagina's ingericht over vluchtelingen uit Oekraïne. Deze pagina's zijn voortdurend in ontwikkeling.

Vluchtelingenwerk Nederland in Velsen

Spreekuur

Vluchtelingenwerk Nederland biedt elke donderdag spreekuren aan voor vluchtelingen uit Oekraïne. Tijdens het spreekuur wordt er ondersteuning geboden over onderwerpen als werk, inkomen, gezondheidszorg,  en onderwijs.

  • Wanneer: elke donderdag. 
  • Tijd: vrije inloop tussen 13.30 – 15.30 uur.
  • Locatie: De Beurs, 6e etage op Plein 1945, nummer 84, 1971 GC IJmuiden.

Weggeefwinkel

Vluchtelingenwerk Nederland biedt hulpgoederen aan voor Oekraïense vluchtelingen. Verschillende soorten goederen zijn recent verzameld. Variërend van kleding tot inboedel. Dit is op maandag- en donderdagochtend gratis op te halen.
Wanneer: elke maandag- en donderdagochtend. 
Tijd: open van 10.00 – 12.00.
Locatie: Achteringang Plein '45 nr. 10 in IJmuiden (ingang is aan de Raadhuisstraat).

Onderwijs

Kinderen van 4 t/m 17 jaar die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs.

Kinderen van 4 en 5 jaar kunnen worden aangemeld op een reguliere basisschool. Dit kan elke willekeurige school in de buurt van het opvangadres zijn. Het onderwijs is gratis.
Kinderen van 6 jaar en ouder kunnen terecht bij nieuwkomersonderwijs, daar leren ze o.a. de Nederlandse taal.

Locaties Internationale Taalklas en Schakelklas

Er zijn 4 locaties waar kinderen naartoe kunnen. Ouders kunnen hun kinderen zelf aanmelden. Het onderwijs is gratis. Nadat het kind is aangemeld helpt de school met het (aanvragen van) vervoer van en naar school toe.

Basisschoolonderwijs 6 tot 12 jaar

  • Kinderen uit Velsen-Noord kunnen worden aangemeld bij de ITK De Fakkel: Bachstraat 20, 1962 BD Heemskerk. Telefoonnummer 0251 231093. E-mail: rinket@tabijn.nl.
  • Kinderen uit de rest van Velsen kunnen worden aangemeld bij de ITK Haarlem: Pr. Beatrixdreef 6, 2033 TX Haarlem. Telefoonnummer 023 7078260. E-mail: itk@twijs.nl.

Voortgezet onderwijs (12 tot 17 jaar):

Kinderen uit Velsen-Noord kunnen worden aangemeld bij de ISK: Van Riemsdijklaan 103, 1965 BE Heemskerk. Telefoonnummer 0251 241 944. E-mail: j.duvalois@kennemercollege.nl.

Kinderen uit de rest van Velsen kunnen worden aangemeld bij de ISK: Schoterstraat 4, 2021 HH Haarlem. Telefoonnummer 06 46227731. E-mail: info@ISKHaarlem.nl.

Werken

Oekraïners kunnen in Nederland aan het werk. Ze hebben daarvoor wel een BSN en zorgverzekering nodig. U leest hier meer over op Rijksoverheid.nlexterne-link-icoon.

Vrije tijd

Speeltuin en zwembad

Kinderen van Oekraïense vluchtelingen met een laag inkomen gebruik maken van de speeltuinkaart en de 10-badenkaart. Zij kunnen dit aanvragen door een mail te sturen naar vrijetijdsbesteding@velsen.nl.  
Kijk voor de voorwaarden op de Engelse of Oekraïense pagina.