Opvang asielzoekers Driehuis

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Er zijn dringend extra opvanglocaties nodig. Gemeente Velsen levert een bijdrage aan de oplossing. Niet alleen vanuit de vraag van de rijksoverheid, ook vanuit ons hart. In Driehuis worden 64 alleenstaande minderjarige asielzoekers en statushouders opgevangen in het voormalige Levvel5 gebouw.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) organiseert de opvang van de alleenstaande minderjarige asielzoekers. 

Contact en vragen

Heeft u een vraag over een onderwerp dat niet op deze pagina staat? Mail deze dan naar opvang@velsen.nl.
Informatie te vinden over het landelijke beleid rond de opvang van vluchtelingen en asielzoekers vindt u op de website van Rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid.

Bij vragen, overlast of klachten kunnen omwonenden van de opvanglocatie in Driehuis bellen naar 06 21969530. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Opvang jongeren in Driehuis

De jongeren die in Driehuis wonen, zijn gevlucht voor oorlog, geweld of honger. Zonder hun ouders en andere familieleden. Ze hebben veel meegemaakt en staan er alleen voor. 

Het COA zorgt voor opvang en begeleiding van jongeren die in afwachting zijn van een status en verblijfsvergunning. Zij weten dus nog niet of ze mogen blijven en wachten op uitsluitsel van de IND. 

Parlan gaat op deze locatie jongeren opvangen en begeleiden die een status en verblijfsvergunning hebben. Zij mogen in Nederland blijven. 

Opvanglocatie en aantal jongeren

De opvanglocatie in Driehuis is het vroegere Levvel5 aan de Duin en Kruidbergerweg. Het COA huurt de locatie voor een periode van 5 jaar van HBB, de eigenaar van het pand. Het COA vangt hier sinds december 2022  ongeveer 64 minderjarige alleenstaande vluchtelingen op.

Parlan gaat hier in totaal 21 jongeren opvangen die een met status en een verblijfsvergunning hebben. Zij zijn Nederlands burger. Er is na afstemming met de gemeente de mogelijkheid om maximaal 100 kinderen op deze locatie op te vangen.

Er zijn hier geen jonge vluchtelingen uit Oekraïne. Oekraïners mogen namelijk visumvrij reizen in de Europese Unie. Zij hoeven daarom geen asiel aan te vragen om legaal in Nederland te verblijven. Lees meer over het verschil tussen de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de opvang van asielzoekers op VNG.nl.

Duur van de opvang

Jongeren die hier komen, verblijven naar verwachting ongeveer 8 maanden of langer op deze locatie.  De jongeren zijn namelijk in afwachting van de uitkomst van hun individuele asielaanvraag. Ze krijgen daarbij begeleiding van hun advocaat en Nidos-voogd.

Wanneer de jongere een verblijfsvergunning heeft, gaat de stichting Nidos op zoek naar een vervolgplek. Dit kan ook elders in het land zijn of bijvoorbeeld bij een organisatie zoals Parlan. 

Leeftijd van de jongeren

De jongeren zijn minderjarig en tussen de 15 tot 18 jaar. Als een jongere naar Nederland komt zonder ouders (of andere wettelijk vertegenwoordiger) moet er op basis van de Nederlandse wet een voogd voor de jongere worden benoemd. Voor alleenstaande minderjarige asielzoekers is dat het NIDOS.
Voor kinderen onder de 15 jaar zoekt het NIDOS een opvanggezin.

Dagbesteding jongeren

Dagbesteding opvang COA

De jongeren die het COA opvangt, volgen een vast dagprogramma totdat ze overdag naar school gaan bij het ISK in Haarlem. Daarnaast worden er ook educatieve en recreatieve activiteiten aangeboden. Denk hierbij aan verkeerslessen, training reizen met openbaar vervoer, kooklessen en voorlichting over diverse onderwerpen.De activiteiten worden door de mentoren georganiseerd, eventueel in samenwerking met organisaties in de omgeving en/of vrijwilligers.

Wanneer de jongeren op de locatie komen, worden zij over hun rechten en plichten geïnformeerd. Het COA kent ook huisregels. De bewoners krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt. De jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun eigen kamer.

Dagbesteding begeleiding Parlan

De minderjarige jongeren met status en met een verblijfsvergunning die Parlan gaat begeleiden, blijven in Nederland en moeten leren hoe het hier werkt. In korte tijd: tot hun 18e jaar. Parlan probeert de jongeren een zo gewoon mogelijk leven aan te bieden. Zoals Nederlandse leeftijdgenoten ook hebben. Ze gaan naar school en moeten inburgeren. Leren daar Nederlands en rekenen en over de Nederlandse samenleving etc.. Alles om ze door te laten stromen naar een opleiding waar ze een startkwalificatie kunnen halen. Net als andere Nederlandse jongeren.

Buiten hun schooltijd hebben de meesten al snel een baantje. Om hun leefgeld aan te vullen, waar ze hun boodschappen van doen, kleding van kopen en persoonlijke verzorgingsproducten aanschaffen. Ze hebben ook een klein eigen budget voor vrijetijdsbesteding. Daarmee kunnen ze lid worden van de voetbalclub of een abonnement nemen op de fitnessclub. Maar ook bijvoorbeeld muziekles nemen of deelnemen aan een tekencursus. Daarmee bouwen zij een netwerk op. Ze worden ondersteund door woonbegeleiders van Parlan.

Onderwijs

Alle kinderen die in Nederland verblijven, hebben recht op onderwijs en moeten zich kunnen voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In de wet staat ook dat kinderen moeten zijn ingeschreven bij een schoolbestuur voor het volgen van onderwijs. Gemeenten moeten zorgen voor onderwijs aan leerplichtige kinderen. Velsen heeft afgesproken dat het COA het organisatorische deel regelt. 

Het COA is in gesprek met het ISK Haarlem dat voor anderstaligen het verplichte nieuwkomersonderwijs verzorgt. Het is nog niet bekend vanaf wanneer de jongeren nieuwkomersonderwijs kunnen volgen bij het ISK. Dit komt omdat er een tekort aan leraren is en er nog niet voldoende docenten beschikbaar zijn die gekwalificeerd zijn.

Het COA maakt samen met het ISK een plan om ervoor te zorgen dat de jongeren een vast dagprogramma kunnen volgen in Driehuis totdat ze naar het ISK in Haarlem gaan. Dit dagprogramma bevat onder meer taalles, recreatie en sport.

De jongeren die Parlan gaat begeleiden, gaan naar school en moeten inburgeren. Ze leren op school Nederlands en rekenen, maar leren ook over de Nederlandse samenleving etc. Alles om ze door te laten stromen naar een opleiding waar ze een startkwalificatie kunnen halen. Net als andere Nederlandse jongeren. De meesten beginnen hun schoolcarrière waarschijnlijk in een schakelklas van het ISK.  

Zorg en veiligheid

De jongeren die het COA in Driehuis opvangt, mogen zich vrij bewegen. Zij worden geacht zich net als iedereen aan de gedragsregels in de openbare ruimte te houden en privéterrein van anderen respecteren.  

De jongeren die Parlan opvangt en begeleidt, bouwen in Nederland hun bestaan op. Zij kunnen zich vrij bewegen, net als andere Nederlandse jongeren. En net als andere jongeren die thuis wonen, maken de woonbegeleiders van Parlan afspraken met ze. 

Gezondheidszorg 

De eerstelijns gezondheidszorg voor asielzoekers wordt uitgevoerd door GezondheidsZorg Asielzoekers. Deze organisatie heeft zelf artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten in dienst. 

De jongeren die Parlan begeleidt, kunnen een beroep doen op de gezondheidszorg in de wijk/buurt.

Veilige opvanglocatie en omgeving

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Er is een veiligheidsplan opgesteld, in samenwerking met de gemeente, de politie en de Veiligheidsregio. In dit plan staan afspraken over 
Bijvoorbeeld:

  • Afstemming tussen de organisaties.
  • De inzet van de beveiliging van het COA.
  • Het optreden bij een eventuele calamiteit.
  • Een procedure bij een overlastmelding en verkeersveiligheid.

Er zijn 24 uur per dag medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast is er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiliging op de locatie. De wijkagent en de boa’s nemen deze plek ook mee in de surveillance.
De jongeren die het COA opvangt, krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid, normen en waarden van de Nederlandse maatschappij, de omgeving waar men verblijft, etc.

Overleg met inwoners

Er is een klankbordgroep samengesteld met inwoners en ondernemers uit Driehuis. In het overleg met de klankbordgroep gaat het over:

  • een goed verloop van de opvang, voor zowel omwonenden als bewoners van de opvanglocatie in Driehuis.
  • initiatieven en bijdragen die helpen bij een prettig verblijf op en rond de opvanglocatie.
  • contact en verbinding met de omwonenden.

Inzet vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers is hard nodig. Zowel bij het COA als bij andere organisaties die zich inzetten voor asielzoekers. Heeft u belangstelling om deze jonge asielzoekers en statushouders te helpen bij de opbouw van een nieuw bestaan? Aanmelden kan via driehuis@coa.nl.
 
Er is specifiek behoefte aan vrijwilligers die de jongeren willen ondersteunen op het gebied van taal; denk hierbij onder meer aan huiswerkbegeleiding.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.