Algemene informatie over opvang vluchtelingen

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Er zijn dringend extra opvanglocaties nodig. De gemeente Velsen heeft gehoor gegeven aan de oproep voor tijdelijk extra noodopvang.

Verschil tussen een vluchteling, een asielzoeker en een statushouder

Een vluchteling is iemand die in zijn thuisland 'gegronde vrees' heeft voor vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde etnische of sociale groep, en die in het eigen land geen bescherming krijgt.

Bij binnenkomst vraagt een vluchteling asiel aan. In afwachting van een positieve beslissing van de IND spreken we over asielzoekers. Asielzoekers die als vluchteling worden erkend, krijgen de vluchtelingenstatus en worden dan ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd.

COA – Centraal orgaan opvang asielzoekers

COA staat voor Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. Ze begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. Daarbij werkt het COA nauw samen met andere organisaties. 

Meer informatie over het COA leest u op www.coa.nl.

Een bed voor iedereen

Er is in Nederland een capaciteitsprobleem. Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Elke 2 jaar kijkt het COA naar de verwachtingen van instroom van asielzoekers. Deze verandert namelijk steeds. De laatste paar jaar is het aantal vluchtelingen in Nederland flink toegenomen. Lees meer informatie op de website van het COA over opvangcapaciteit: een bed voor iedereen.

Vluchtelingenwerk

In Nederland wonen duizenden asielzoekers al een jaar onder onmenselijke omstandigheden. Vluchtelingenwerk roept de overheid ter verantwoording en maakt werk van een humaan vluchtelingenbeleid. Vluchtelingenwerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.

Voor algemene vragen bel naar Vluchtelingenwerk Velsen 0255 522822 of mail naar averschuren@vluchtelingenwerk.nl. Alleen communicatie in het Engels en Nederlands is mogelijk. 

Meer informatie leest u op www.vluchtelingenwerk.nl

Op de website van de Rijksoverheid is veel informatie te vinden over het landelijke beleid rond de opvang van vluchtelingen en asielzoekers.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.