Algemene informatie over opvang vluchtelingen

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Er zijn dringend extra opvanglocaties nodig. De gemeente Velsen heeft gehoor gegeven aan de oproep voor tijdelijk extra noodopvang.

Verschil tussen een vluchteling, een asielzoeker en een statushouder

Een vluchteling is iemand die in zijn thuisland 'gegronde vrees' heeft voor vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde etnische of sociale groep, en die in het eigen land geen bescherming krijgt.

Bij binnenkomst vraagt een vluchteling asiel aan. In afwachting van een positieve beslissing van de IND spreken we over asielzoekers. Asielzoekers die als vluchteling worden erkend, krijgen de vluchtelingenstatus en worden dan ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd.

Op de website van het COA leest u meer over Asielopvang: wat is waar?externe-link-icoon

COA – Centraal orgaan opvang asielzoekers

COA staat voor Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. Ze begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. Daarbij werkt het COA nauw samen met andere organisaties. 

Meer informatie over het COA leest u op coa.nlexterne-link-icoon.

Een bed voor iedereen

Er is in Nederland een capaciteitsprobleem. Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Elke 2 jaar kijkt het COA naar de verwachtingen van instroom van asielzoekers. Deze verandert namelijk steeds. De laatste paar jaar is het aantal vluchtelingen in Nederland flink toegenomen. Lees meer informatie op de website van het COA over opvangcapaciteit: een bed voor iedereenexterne-link-icoon.

Vluchtelingenwerk

In Nederland wonen duizenden asielzoekers al een jaar onder onmenselijke omstandigheden. Vluchtelingenwerk roept de overheid ter verantwoording en maakt werk van een humaan vluchtelingenbeleid. Vluchtelingenwerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.

Voor algemene vragen bel naar Vluchtelingenwerk Velsen 0255 522822 of mail naar averschuren@vluchtelingenwerk.nl. Alleen communicatie in het Engels en Nederlands is mogelijk. 

Meer informatie leest u op www.vluchtelingenwerk.nlexterne-link-icoon

Op de website van de Rijksoverheid is veel informatie te vinden over het landelijke beleid rond de opvang van vluchtelingen en asielzoekersexterne-link-icoon.

De spreidingswet

Er is een wet in de maak die gemeenten verplicht om asielzoekers op te vangen. Deze wet heet 'Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’, ook bekend als de spreidingswet.
De wet houdt in dat elke gemeente een taakstelling krijgt. De taakstelling geeft aan hoeveel asielzoekers gemeenten moeten opvangen. De gemeente Velsen en de andere gemeenten in de regio Kennemerland nemen hun verantwoordelijkheid en zijn op zoek naar mogelijke locaties. 

Wanneer een gemeente zelf geen plek kiest voor de opvang van asielzoekers, kan het Rijk een plek aanwijzen. Dat kan ook op het land zijn, op plekken die eigenlijk bestemd zijn voor woningbouw. Daarom zet de Gemeente Velsen in op opvang op het water.