Ondernemersklimaat

Doel van het economisch beleid: een vitale lokale en regionale economie, die welvaart en werkgelegenheid genereert.

Een vitale economie steunt op ondernemersinitiatieven en die stoelen vrijwel altijd op vernieuwing van product of proces (innovatie) en die weer op kennisontwikkeling in theorie (het onderwijs) en praktijk (het bedrijf).

We willen dat er meer ruimte komt voor cultureel ondernemen. En voor ideeën en initiatieven vanuit de samenleving. De gemeente zet zich in voor de ontwikkeling van onze economische pijlers. Voor ons zijn de maakindustrie, zeehaven, recreatie, toerisme en het midden- en kleinbedrijf heel belangrijk

We stimuleren de ontwikkelingen van de haven, recreatie en toerisme. Ook het opwekken van windenergie en zonne-energie biedt kansen, net als het hergebruiken van grondstoffen en producten.

Kaders

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.