Evenementenbeleid

Met het Spaarnwoude Park, het brede strand, het havengebied en de parken met landgoederen zijn er veel verschillende en bijzondere type evenementenlocaties in Velsen. Dit gecombineerd met een gunstige ligging van de Metropoolregio Amsterdam zorgt er voor dat Velsen een aantrekkelijke gemeente is om evenementen te houden.

Hoe de gemeente daar op in willen spelen is omschreven in het, in december 2016 vastgestelde, uitnodigende evenementenbeleid van de gemeente Velsen. Een uitnodigend evenementenbeleid past goed bij de ambities van de gemeente zoals die o.a. zijn omschreven in de toekomstvisie “Kennisrijk Werken in Velsen 2025” en het “Economische Programma 2015-2019”.

Evenementen bepalen voor een deel de levendigheid en sfeer van de gemeente Velsen. Ze stimuleren bezoek van buiten de gemeente en bevorderen daarmee het toerisme en kunnen zorgen voor sociale cohesie. Evenementen in Velsen hebben een grote economische waarde (12,2 miljoen in 2014) en zorgen voor werkgelegenheid in Velsen en de regio (circa 169 fte in 2014).

Visie

Het is van belang dat er een gevarieerd en ruim aanbod is van evenementen in Velsen, het liefste het hele jaar door. Dat draagt bij aan de levendigheid in de gemeente en zorgt er voor dat er voor de inwoners het hele jaar wat te doen is. Tegelijkertijd is draagvlak voor de evenementen ook van belang.

Voor bezoekers is het een belangrijke reden om een bezoek te brengen aan Velsen. Voor sommigen kan dit de eerste keer zijn dat ze kennis maken met onze gemeente. De gemeente wil evenementen dan ook inzetten om de speerpunten uit de citymarketingstrategie “Focus op IJmuiden” te helpen realiseren. Zo kunnen we het profiel van IJmuiden versterken en beter op de kaart te zetten.

Een prettig evenement is ook een veilig evenement. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. De organisator is hiervoor primair verantwoordelijk, maar ook vergunningverlener, hulpdiensten en bezoekers hebben hierin hun aandeel.

Doelstellingen

Via de evenementen duidelijk het profiel van IJmuiden promoten als merk (in relatie tot citymarketing & Rauw aan Zee), daarbij extra inzetten op duidelijk onderscheidend aanbod dat past bij het profiel.

Vergroten economische waarde en economische spin off van de evenementen.

Het versterken van het aanbod verspreid over het hele jaar, verlevendiging van de gemeente, en het stimuleren van een aantrekkelijke en leefbare gemeente zijn.

Kaders

Links