Economische agenda 2020-2025

Het college heeft samen met het bedrijfsleven en belanghebbenden het economisch beleid geactualiseerd en vertaald in de Economische Agenda 202-2025.

De agenda is een agenda van gemeente en het bedrijfsleven. Alleen met elkaar kunnen we de gewenste doelen bereiken en de acties uitvoeren. De agenda past binnen de Velsense kaders. Ten opzichte van de vorige agenda ligt er meer nadruk op duurzaamheid. De energietransitie biedt grote kansen om daar als gemeente samen met onze belanghebbenden op in te spelen de komende jaren. Dit is ook 1 van de 7 speerpunten van het college ‘innovatieve en duurzame economie’.