Economische agenda 2020-2025

Het college heeft samen met het bedrijfsleven en belanghebbenden het economisch beleid geactualiseerd en vertaald in de Economische Agenda 202-2025.

De agenda is een agenda van gemeente en het bedrijfsleven. Alleen met elkaar kunnen we de gewenste doelen bereiken en de acties uitvoeren. De agenda past binnen de Velsense kaders. Ten opzichte van de vorige agenda ligt er meer nadruk op duurzaamheid. De energietransitie biedt grote kansen om daar als gemeente samen met onze belanghebbenden op in te spelen de komende jaren. Dit is ook 1 van de 7 speerpunten van het college ‘innovatieve en duurzame economie’.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.