Standplaatsenbeleid

In de gemeente zijn verschillende 'losse' standplaatsen, niet te verwarren met standplaatsen op de weekmarkt, verspreid door de gemeente. Aanvragen voor een standplaats worden getoetst aan criteria die zijn vastgelegd in de beleidsnotitie 'Standplaatsenbeleid Velsen 2020'. Op basis van dit beleid kan een standplaats worden toegestaan of geweigerd.

Waarom zijn er eigenlijk standplaatsen?

Standplaatsen verlevendigen het straatbeeld. Ook in het geval van een kaal parkeerterrein nabij een winkelcentrum, kan een standplaats een levendiger aanblik geven. Daarnaast kan een standplaats versterkend zijn, als er producten te koop worden aangeboden die aanvullend zijn op het reguliere aanbod.

Wat is de meest geschikte plek voor een standplaats?

De locaties die voor een standplaats het meest in aanmerking komen zijn de omgeving van winkelcentra en toegangswegen naar toeristische gebieden, zoals de strandboulevard. Het gaat vooral om gebieden die veel bezoekers trekken. Maar ook in een woonwijk waar een beperkt winkelaanbod is, kan een standplaats goede zaken doen.

Criteria waaraan een beoogde locatie moet voldaan

  • De standplaats mag geen afbreuk doen aan de uitstraling van de directe omgeving.
  • De standplaats mag geen gevaar voor de verkeersveiligheid opleveren.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.