Toerisme- & Recreatiebeleid

Samen met het bedrijfsleven en andere partners zet de gemeente zich in om het toerisme en recreatie in Velsen te bevorderen. In de Economisch Agenda 2020-2025 staat omschreven waar de gemeente zich samen met het bedrijfsleven voor in wil zetten.

De ontwikkeling van de toeristische en recreatieve bedrijfstak is nog jong in de gemeente Velsen.
De avontuurlijke  kust, de dynamische haven en het Spaarnwoude Park trekken de meeste bezoekers. In de gemeente liggen echter ook mooie natuurgebieden, wandel- en fietsroutes en historisch erfgoed zoals de landgoederen en het Forteiland. Veel bezoekers komen uit de regio Amsterdam. Ook de groeiende stroom ferry-, en cruisepassagiers is een belangrijke doelgroep. Met bijzondere locaties als IJmuiden aan Zee en Spaarnwoude vormen evenementen voor de gemeente een interessante markt.

De afgelopen jaren is sterk in gezet op het verscherpen van de identiteit en het in kaart brengen van marktkansen. Hier is het brandconcept “IJmuiden Rauw aan Zee “ uit voortgekomen. Dit concept vormt de basis voor de toeristische marketing en promotie en diverse projecten.
De afgelopen jaren is daarnaast ook sterk ingezet op het verbeteren van het verblijfsklimaat en gebiedsontwikkeling in IJmuiden. Zo is het winkelcentrum opgeknapt, worden de routes naar de stranden en de haven aangepakt via het project de Rauwe Loper, richt het project Havenkwartier zich op de omgeving rond de Halkade en wordt er verder gewerkt aan de ontwikkeling van IJmuiden aan Zee.

We zetten in op toeristisch vervoer over water. Dit doen we samen met alle betrokken partijen, bedrijven en overheden. Niet zozeer om de bereikbaarheid te vergroten, maar vooral om Velsen aantrekkelijker te maken voor bezoekers en toeristen.

In 2010 is het recreatiebeleid als beleidsveld toegevoegd. Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat inwoners graag dichtbij huis willen recreëren. Hierop is de afgelopen jaren ingespeeld door In Velsen een wandelnetwerk te ontwikkelen dat vrijwel vanuit huis kan worden gestart. Zowel het fietsknooppuntennetwerk als het wandelnetwerk zijn benut om diverse routes in samen te stellen, ook  langs de bijzondere locaties in de gemeente.

Zo heeft Velsen heeft het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, dat vooral bedoeld is voor wandelaars en fietsers. En we hebben het Spaarnwoude Park voor recreatie en voor zowel indoor- als outdoor-sporters. We zijn trots op deze gebieden en willen dit vooral behouden.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek op dit onderwerp geldend zijn in Velsen.