Regionale Detailhandelsvisie IJmond 2016

De IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben met elkaar de regionale detailhandelsvisie IJmond 2016 gemaakt.

Verwachte ontwikkelingen

Een beschrijving van verwachte ontwikkelingen aangaande dit beleidsthema.

  • In samenwerking met de Winkelloods wordt gewerkt aan een “Actiedocument Velsen: IJmuiden Centrum”. Het actiedocument is een verscherping van de acties die worden geformuleerd in het rapport “Boter bij de Vis. Advies voor Acties” van de Winkelloods (2017). Na vaststelling zullen de prioriteiten, verantwoordelijkheden en planning worden vastgelegd in een uitvoeringsprogramma.
  • Aanpassing (uitbreiding van de mogelijkheden en aanscherping) van de Subsidieverordening Winkelfonds Velsen, maakt onderdeel uit van het Actiedocument. (De gemeenteraad heeft op 4 november 2021 besloten om de subsidieverordening Winkelfonds Velsen in te trekken. Er kunnen geen nieuwe subsidieaanvragen meer worden ingediend.)