Horecabeleid

De gemeente Velsen wil een aantrekkelijk en goed functionerend horeca-aanbod voor haar inwoners en bezoekers. We zetten ons in voor een ontwikkeling van de horeca die de attractie en leefbaarheid van wonen, werken en verblijven in de gemeente Velsen versterkt. Dit betekent aan de ene kant het realiseren van groei en kwaliteit in de horeca, en aan de andere kant het tegengaan van de negatieve effecten van horeca in Velsen. Denk hierbij aan zaken als veiligheid en geluidsoverlast.

In het horecabeleid zijn meerdere gebieden aangewezen waar bestaande en nieuwe marktpartijen voldoende ruimte krijgen om te ondernemen en te investeren in een kwalitatief horeca-aanbod. Dit betekent ook ruimte voor vernieuwende horeca-concepten die nieuwe doelgroepen willen aanspreken. De gemeente biedt waar mogelijk ruimte voor schaalvergroting. Het is wel van belang dat horeca duidelijke relaties heeft met andere functies. In principe staat de gemeente daarom negatief tegenover solitaire horeca en horeca in woongebieden.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek op dit onderwerp geldend zijn in Velsen.

Links

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.