Bijstand aanvragen

Heeft u geen inkomen, tijdelijk niet genoeg geld om van te leven of geen werk en kunt u dat niet vinden? Dan kunt u bijstand aanvragen. Met bijstand heeft u een inkomen totdat u (weer) aan het werk gaat. Bijstand noemen we ook wel bijstandsuitkering of uitkering Participatiewet.

Beschrijving

Hoeveel is het?

Voor de bijstandsuitkering zijn er normbedragen. Een normbedrag is het bedrag dat u maximaal aan bijstand krijgt. Dit bedrag hangt af van uw leeftijd, uw woonsituatie en andere factoren. Bij een bijstandsuitkering geldt: hoe meer mensen samen in één huis wonen, hoe lager de bijstandsuitkering per persoon. Dit heet de kostendelersnorm.

Niet iedereen telt mee voor de kostendelersnorm. Wie niet?

 • Jongeren tot 27 jaar.
 • De meeste studenten die een studie volgen aan de universiteit, het HBO of het MBO.
 • Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.
 • Kamerhuurders met een commercieel huurcontract.
 • Vluchtelingen met een verblijfsvergunning die tijdelijk bij u logeren (logeerregeling).

Aanvragen

Als u een uitkering aanvraagt, kijken we eerst of er direct werk voor u is. De afdeling Sociaal Domein werkt hierin samen met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest in IJmond Werkt!externe-link-icoon.

 1. Schrijf u in als werkzoekende op werk.nlexterne-link-icoon of bel de gemeente op 0255 567200 als u hierbij hulp nodig heeft.
 2. Vraag een uitkering aan via iparticipatie.velsen.nlexterne-link-icoon. Deze link werkt niet in Internet Explorer. Heeft u geen andere browser? Neem contact op met de gemeente: 0255 567200. 
 3. IJmond Werkt! neemt zo snel mogelijk contact met u op voor een gesprek. Na het gesprek gaat IJmond Werkt! met u aan de slag of sturen zij u door naar de gemeente Velsen.

Krijgt u een uitkering van gemeente Velsen en heeft u hiernaast andere inkomsten? Vul uw inkomstenverklaring inexterne-link-icoon en verzend deze met uw bewijsstukken voor de 10e van de maand. U heeft hiervoor een DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nlexterne-link-icoon.

Wijzigingen doorgeven

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Velsen. Dan heeft u de inlichtingenplicht. Daarmee bent u verplicht om wijzigingen in uw situatie zo snel mogelijk en op tijd aan ons door te geven. Voorbeelden van wijzigingen kunnen zijn: 

 • verblijf in het buitenland zoals vakantie of familiebezoek
 • wijziging in uw woon- en leefsituatie.

Vul uw wijzigingsformulierexterne-link-icoon in en verzend deze met uw bewijsstukken. Ook hiervoor heeft u een DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via digid.nlexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor bijstand moeten u (en uw partner) voldoen aan deze voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont rechtmatig in Nederland.
 • U heeft te weinig geld om rond te komen.
 • Uw andere uitkering is niet hoger dan de bijstandsnorm die voor u geldt.
 • U doet er alles aan om genoeg te verdienen om weer rond te kunnen komen.
 • U doet mee aan activiteiten die wij aanbieden om werk te vinden.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Aanvullende voorwaarden als u jonger bent dan 27 jaar:

 • U zoekt na uw aanvraag eerst zelf 4 weken naar werk of een opleiding. U heeft hier bewijzen van. Dit zijn bijvoorbeeld sollicitatiebrieven.
 • Als u een bijstandsuitkering hebt, houdt u zich aan de afspraken uit het plan van aanpak.
 • U bent volledig beschikbaar voor werk of een opleiding.

Bent u vluchteling? Dan heeft u recht op bijstand als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U heeft een verblijfstatus gekregen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).
 • U woont zelfstandig of gaat dat binnenkort doen.
 • U doet mee aan het verplichte inburgeren.
 • U voldoet aan de algemene voorwaarden voor een bijstandsuitkering.

Meer informatie

Hulp bij het aanvragen en indienen inkomsten

De Formulierenbrigade helpt inwoners van Velsen bij het invullen van formulieren. Ook bekijkt de Formulierenbrigade Velsen of u recht heeft op bepaalde voorzieningen en helpt u bij het aanvragen daarvan. De dienstverlening is vertrouwelijk en gratis. 

Voor een afspraak belt u 088 88 76 970. Geef altijd aan waar de afspraak over gaat, zodat u weet welke stukken u mee moet nemen naar de afspraak. Zij kunnen ook een lijst naar u opsturen. 

Voor hulp bij het invullen kunt u ook terecht bij het Buurt Advies Administratie Kafé (BAAK). 

Inloopspreekuur De BAAK
Dagtijdadres
Maandag10.00 tot 13.00 uurHuis van de Wijk de Stek, Heirweg 2 in Velsen-Noord. 
Dinsdag10.00 tot 13.00 uurHet Polderhuis, Vestingplein 60, Velserbroek
Donderdag10.00 tot 13.00 uurBibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden 

Contactgegevens

IJmond Werkt! (op afspraak)
Stationsplein 48a
1948 LC Beverwijk
Telefoon: 0251-279000

UWV WERKbedrijf te Haarlem
Jansweg 15
Haarlem
Telefoon: 0900-9294
www.werk.nlexterne-link-icoon