Bijstand vakantie

Beschrijving

U mag met uw bijstands-, IOAW- of IOAZ-uitkering op vakantie gaan. Het maakt verschil of u naar het buitenland gaat of in Nederland blijft. Ook moet u een melding doen als u om andere redenen naar het buitenland gaat. U geeft uw vakantie of het verblijf in het buitenland in elk geval altijd van tevoren door.

Naar het buitenland

 • In een kalenderjaar mag u 28 dagen (4 weken) naar het buitenland gaan met behoud van uw uitkering. Elk verblijf in het buitenland telt mee. Dus niet alleen vakantie, maar ook een begrafenis of een bezoek aan een ernstig ziek familielid. 
 • U mag in het jaar meerdere keren naar het buitenland, zolang u binnen het totaal van 4 weken blijft.

In Nederland

In Nederland mag u langer dan 28 dagen per jaar met behoud van uw uitkering wegblijven. Er geldt dan geen maximumperiode. U moet wel:

 • bereikbaar zijn.
 • uw adres doorgeven aan de gemeente.
 • beschikbaar zijn voor werk.
 • solliciteren of naar een re-integratiecursus gaan waarvoor u bent aangemeld.

Tips

 • Vraag voordat u weggaat aan de gemeente hoe lang u weg kunt met behoud van uw uitkering. U kunt dan ook vragen welke voorwaarden er zijn.
 • De gemeente heeft een wijzigingsformulier waarop u de datum van vertrek en terugkomst invult, en ook uw vakantieadres. Moet u onverwacht naar het buitenland, bijvoorbeeld voor een begrafenis? Overleg dan met de gemeente of dit kan.
 • U mag nooit langer dan 4 weken achter elkaar naar het buitenland. Ook niet rond de jaarwisseling. U mag dus niet 4 weken in december en 4 weken in januari aan elkaar plakken om zo 8 weken weg te gaan.

Melden

Waar moet ik zijn?

Geef uw vakantiemelding op tijd door (minstens 4 weken voor de vertrekdatum) aan de afdeling Sociaal Domein van de gemeente.

Er zijn verschillende mogelijkheden om u vakantie te melden:

 1. Download het wijzigingsformulier. Print het uit, vul het in en onderteken het formulier. Scan het ingevulde formulier en mail de bijlage naar wiz@velsen.nl.
 2. Geen printer? Stuur een e-mail naar wiz@velsen.nl. In uw mail vermeldt u uw naam, adres, de periode van de vakantie en uw bestemming.
 3. Geen printer en geen e-mail? Stuur een brief in de eerder verkregen retourenvelop met het Antwoordnummer 550, 1970 WB IJmuiden. In uw brief vermeldt u uw naam en adres, de periode van de vakantie en uw bestemming.
 4. U kunt het wijzigingsformulier ook ophalen bij de balie van het gemeentehuis en daar weer inleveren.

Voorwaarden

 • U mag 4 weken per kalenderjaar of aaneengesloten op vakantie.
 • U hebt geen recht op een uitkering (meer) als u langer dan 4 weken in het buitenland verblijft.
 • Niet naar een cursus of opleiding gaan (verzuim) om met vakantie te gaan is niet toegestaan.
 • Bent u binnen een jaar langer dan 4 weken niet in Nederland? Dan krijgt u pas weer uitkering vanaf de dag dat u terug bent. Mogelijk wordt uw uitkering beëindigd.

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.