Bijstand vakantie

Beschrijving

U mag met uw bijstands-, IOAW- of IOAZ-uitkering op vakantie gaan. Het maakt verschil of u naar het buitenland gaat of in Nederland blijft. Ook moet u een melding doen als u om andere redenen naar het buitenland gaat. U geeft uw vakantie of het verblijf in het buitenland in elk geval altijd van tevoren door.

Naar het buitenland

 • In een kalenderjaar mag u 28 dagen (4 weken) naar het buitenland gaan met behoud van uw uitkering. Elk verblijf in het buitenland telt mee. Dus niet alleen vakantie, maar ook een begrafenis of een bezoek aan een ernstig ziek familielid. 
 • U mag in het jaar meerdere keren naar het buitenland, zolang u binnen het totaal van 4 weken blijft.

In Nederland

In Nederland mag u langer dan 28 dagen per jaar met behoud van uw uitkering wegblijven. Er geldt dan geen maximumperiode. U moet wel:

 • bereikbaar zijn.
 • uw adres doorgeven aan de gemeente.
 • beschikbaar zijn voor werk.
 • solliciteren of naar een re-integratiecursus gaan waarvoor u bent aangemeld.

Tips

 • Vraag voordat u weggaat aan de gemeente hoe lang u weg kunt met behoud van uw uitkering. U kunt dan ook vragen welke voorwaarden er zijn.
 • De gemeente heeft een wijzigingsformulier waarop u de datum van vertrek en terugkomst invult, en ook uw vakantieadres. Moet u onverwacht naar het buitenland, bijvoorbeeld voor een begrafenis? Overleg dan met de gemeente of dit kan.
 • U mag nooit langer dan 4 weken achter elkaar naar het buitenland. Ook niet rond de jaarwisseling. U mag dus niet 4 weken in december en 4 weken in januari aan elkaar plakken om zo 8 weken weg te gaan.

Melden

Waar moet ik zijn?

Geef uw vakantiemelding op tijd door (minstens 4 weken voor de vertrekdatum) aan de afdeling Sociaal Domein van de gemeente.

Wijzigingen doorgeven

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Velsen. Dan heeft u de inlichtingenplicht. Daarmee bent u verplicht om wijzigingen in uw situatie zo snel mogelijk en op tijd aan ons door te geven. Voorbeelden van wijzigingen kunnen zijn: 

 • verblijf in het buitenland zoals vakantie of familiebezoek
 • wijziging in uw woon- en leefsituatie.

Vul uw wijzigingsformulierexterne-link-icoon in en verzend deze met uw bewijsstukken. Ook hiervoor heeft u een DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via digid.nlexterne-link-icoon.

Voorwaarden

 • U mag 4 weken per kalenderjaar of aaneengesloten op vakantie.
 • U hebt geen recht op een uitkering (meer) als u langer dan 4 weken in het buitenland verblijft.
 • Niet naar een cursus of opleiding gaan (verzuim) om met vakantie te gaan is niet toegestaan.
 • Bent u binnen een jaar langer dan 4 weken niet in Nederland? Dan krijgt u pas weer uitkering vanaf de dag dat u terug bent. Mogelijk wordt uw uitkering beëindigd.

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier