Bijstand rechten en plichten

Beschrijving

U hebt rechten maar ook plichten als u bijstand krijgt. Zo hebt u recht op financiële hulp van de gemeente. Daar staat tegenover dat u bijvoorbeeld de plicht heeft om alles te doen om betaald werk te vinden.

Uw rechten

 • U mag iemand meenemen naar het gesprek om u te helpen.
 • U wordt op een respectvolle manier geholpen.
 • U kunt een klacht indienen als u vindt dat u niet respectvol behandeld bent.
 • U kunt in bezwaar gaan tegen een besluit.
 • Privacy. Kijk voor informatie op privacyexterne-link-icoon.

Uw plichten

Voorbereiding 

 • U bereidt zich goed voor op een gesprek.
 • U neemt de gevraagde documenten mee
 • U vult de formulieren die u thuis hebt gekregen alvast in
 • U belt op tijd als u niet naar een afspraak kunt komen en hebt hier een geldige reden voor.
 • U behandelt de medewerkers van de afdeling Sociaal Domein met respect.

Uw plichten 

 • U geeft alle veranderingen zo snel mogelijk door aan de afdeling Sociaal Domein.
 • U houdt zich aan gemaakte afspraken.
 • U komt alle verplichtingen na.

Wat mag u van ons verwachten?

 • Goede bereikbaarheid.
 • Telefonisch spreekuur dagelijks op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. Bel 0255 567200 of 14 0255 (geen kengetal).
 • Wij hebben oog voor uw persoonlijke omstandigheden.
 • Wij betalen uw uitkering op tijd.

Contactgegevens

IJmond Werkt!
Stationsplein 48a
1948 LC  Beverwijk
Telefoon 0251 279000.

Inloop dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur en verder op afspraak.

Postadres

IJmond Werkt!
Postbus 462
1940 AL  Beverwijk

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier