Bijstand en fraude

Beschrijving

Als u door omstandigheden niet zelf in uw bestaan kunt voorzien, mag u rekenen op een uitkering die bij u past. Maar de bijstand is er alleen voor mensen die er ook echt recht op hebben. Misbruik mag niet en de gemeente Velsen treedt daar streng op tegen fraude.

Via het Inlichtingenbureau krijgt de gemeente veel gegevens door die over u bekend zijn bij andere instanties, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst. Ook beschikt de gemeente over looninformatie. Verder komen er (anonieme) tips binnen die ook aanleiding kunnen zijn voor nader onderzoek.

Wanneer is iets fraude?

U pleegt fraude als u met opzet informatie achterhoudt die belangrijk is voor uw uitkering. Of als u verkeerde informatie doorgeeft. Maar ook als u een keer vergeet om inkomsten op te geven op via de inkomstenverklaring externe-link-icoonis dit officieel al fraude.

Welke informatie moet u doorgeven?

U moet alle wijzigingen in uw inkomen en woonsituatie doorgeven. Bijvoorbeeld:

  • U gaat samenwonen.
  • U werkt af en toe via het uitzendbureau.
  • U gaat meer werken dan u eerder deed.
  • U schaft een auto aan.
  • U ontvangt regelmatig stortingen op uw bankrekening.

Houdt u zich niet aan de informatieplicht en pleegt u fraude? Dan kunt u een boete krijgen. U moet dan de uitkering die te veel betaald is terugbetalen. De gemeente doet aangifte bij de Officier van Justitie als het gefraudeerde bedrag hoger is dan € 50.000,00.

Hoe werkt het?

Bij uw aanvraag om bijstand moet u bewijsstukken tonen. Klopt er iets niet of zijn er dingen onduidelijk? Dan doet de gemeente onderzoek.

Als u al een uitkering hebt, geeft u alle wijzigingen door via het wijzigingsformulierexterne-link-icoon. Of bel met de gemeente via 0255 567200  of stuur een brief als er iets verandert.

Wat moet u verder weten?

Als er sprake is van twijfels of onduidelijkheid over de rechtmatigheid van uw uitkering, kan een huisbezoek plaatsvinden om uw woon- of leefsituatie te controleren. In die situatie moet u aan het huisbezoek meewerken.

De medewerkers van de gemeente die het huisbezoek uitvoeren, moeten zich aan regels houden. Ze moeten zich vooraf legitimeren en de reden van het bezoek melden. Ook moet u hen toestemming geven om uw huis binnen te komen. Een weigering van een huisbezoek kan wel gevolgen hebben voor uw uitkering. In het uiterste geval wordt de uitkering beëindigd.

Wetgeving / Lokaal beleid

Bijzonderheden

Denkt u dat iemand bijstandsfraude pleegt en woont deze persoon in de gemeente Velsen? Dan kunt u dit bij ons melden. Meer informatie leest u in het product Meldpunt fraudeexterne-link-icoon.

Contactgegevens

Sociaal domein

Postbus 168
1970 AD IJmuiden

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur via 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).