Bijstand

Beschrijving

Heeft u:

 • geen inkomen meer?
 • tijdelijk niet genoeg geld om van te leven?
 • geen werk en kunt u dat niet vinden?

Dan kunt u bijstand aanvragen. Met bijstand heeft u een inkomen totdat u (weer) aan het werk gaat. Bijstand noemen we ook wel bijstandsuitkering of uitkering Participatiewet.

Voor wie?

De bijstand is voor iedereen die in Nederland woont, als u Nederlander bent of als vreemdeling hier rechtmatig verblijft. Kijk bij de voorwaarden of u bijstand kunt aanvragen.

Hoeveel is het?

Voor de bijstandsuitkering zijn er normbedragen. Een normbedrag is het bedrag dat u maximaal aan bijstand krijgt. Dit bedrag hangt af van uw leeftijd, uw woonsituatie en andere factoren. Bij een bijstandsuitkering geldt: hoe meer mensen samen in één huis wonen, hoe lager de bijstandsuitkering per persoon. Dit heet de kostendelersnorm.

Niet iedereen telt mee voor de kostendelersnorm. Wie niet?

 • Jongeren tot 27 jaar.
 • De meeste studenten die een studie volgen aan de universiteit, het HBO of het MBO.
 • Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.
 • Kamerhuurders met een commercieel huurcontract.
 • Vluchtelingen met een verblijfsvergunning die tijdelijk bij u logeren (logeerregeling).

Betaaldata uitkeringen

Als u een uitkering ontvangt, betalen wij deze maandelijks uit. In 2023 gelden de volgende betaaldata van uw uitkering.

Aanvragen

Hoe kan de gemeente u helpen?

Als u een uitkering aanvraagt, kijken we eerst of er direct werk voor u is. De afdeling Sociaal Domein werkt hierin samen met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest in IJmond Werkt!.

 1. Schrijf u in als werkzoekende op werk.nl of bel de gemeente op 0255 567200 als u hierbij hulp nodig hebt.
 2. Vraag een uitkering aan via iparticipatie.velsen.nl
 3. IJmond Werkt! neemt zo snel mogelijk contact met u op voor een gesprek. Na het gesprek gaat IJmond Werkt! met u aan de slag of sturen zij u door naar de gemeente Velsen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor bijstand moeten u (en uw partner) voldoen aan deze voorwaarden:

 • U heeft te weinig geld om rond te komen.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont rechtmatig in Nederland.
 • Uw andere uitkering is niet hoger dan de bijstandsnorm die voor u geldt.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
 • U doet er alles aan om genoeg te verdienen om weer rond te kunnen komen.
 • U doet mee aan activiteiten die wij aanbieden om werk te vinden.

Aanvullende voorwaarden als u jonger bent dan 27 jaar:

 • U zoekt na uw aanvraag eerst zelf 4 weken naar werk of een opleiding. U heeft hier bewijzen van. Dit zijn bijvoorbeeld sollicitatiebrieven.
 • Als u een bijstandsuitkering hebt, houdt u zich aan de afspraken uit het plan van aanpak.
 • U bent volledig beschikbaar voor werk of een opleiding.

Bent u vluchteling? Dan heeft u recht op bijstand als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U heeft een verblijfstatus gekregen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).
 • U woont zelfstandig of gaat dat binnenkort doen.
 • U doet mee aan het verplichte inburgeren.
 • U voldoet aan de algemene voorwaarden voor een bijstandsuitkering.

Bijzonderheden

Contactgegevens

IJmond Werkt! (op afspraak)
Stationsplein 48a
1948 LC Beverwijk
Telefoon: 0251-279000

UWV WERKbedrijf te Haarlem
Jansweg 15
Haarlem
Telefoon: 0900-9294
www.werk.nl

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.