Wat is grondwater en hoe werkt het?

Grondwater kom je tegen als je een diepe kuil graaft. Zie je aan de onderkant van de kuil water staan, dan is dat het grondwaterpeil.

Het grondwaterpeil stijgt wanneer er gedurende een lange periode veel regen valt, omdat het regenwater infiltreert in de bodem. Omgekeerd daalt het grondwaterpeil tijdens droge periodes. Dit proces van stijging en daling verloopt traag, omdat het water langs de korrels van de bodem moet stromen. Over het algemeen zien we aan het begin van de lente de hoogste grondwaterstanden en aan het begin van de herfst de laagste grondwaterstanden. Het grondwaterpeil wordt mede bepaald door de waterstand van de sloten in de omgeving. 

Grondwater is vooral erg nuttig want bomen, planten en andere gewassen voeden zich ermee. Daarentegen kan een teveel of een tekort aan grondwater ook problemen veroorzaken, zoals overstromingen of droogte.