Grondwaterportal

In Gemeente Velsen meten we in 120 peilbuizen het niveau van het grondwater. Elk uur wordt automatisch een nieuwe meting uitgevoerd. Bij ongeveer de helft van de peilbuizen worden de gegevens direct doorgestuurd en kunnen de volgende dag in de grondwaterportal worden bekeken. Bij de overige peilbuizen lezen we de gegevens eens per half jaar uit.

Omdat we in Velsen zowel duinen, binnenduinrand als polders hebben, verschilt de diepte waarop het grondwater onder de grond zit behoorlijk. In de duinen kan dat meters diep zijn, in de polder al op enkele tientallen centimeters.

De hoogte van grondwater kan snel veranderen. Het grondwater staat hoger als het veel geregend heeft. En lager als het al een tijd droog weer is. Door het tijdelijk onttrekken van grondwater, bijvoorbeeld tijdens bouwwerkzaamheden, daalt de grondwaterstand in de omgeving.

Bekijk de grondwaterstanden

De grondwaterstanden kunt u bekijken in een grondwaterportalexterne-link-icoon.

Door op een peilbuis te klikken, ziet u in de grafiek de grondwaterstand (de blauwe lijn geeft de grondwaterstand in meter NAP). De hoogte van het maaiveld (niveau van de grond waarop u loopt) is aangeduid met een groene lijn. De betrouwbaarheid van de grondwatermetingen controleren we twee keer per jaar en herkent u aan het rode bolletje.