Tips bij grondwateroverlast

Heeft u vaak een natte tuin?

Wateroverlast in uw tuin kan worden veroorzaakt door verzakkingen van de grond, wat u kunt merken doordat delen van de fundering boven de grond uitkomen. 

Mogelijke maatregelen zijn:

  • Tuin ophogen: verhoog het niveau van uw tuin met zand en aarde. In ernstige gevallen kan het nodig zijn om de hele tuin opnieuw aan te leggen. Let bij het ophogen wel op mogelijke schade aan de percelen van uw buren. 
  • Drainage aanleggen: als het ophogen niet het gewenste effect heeft, kunt u overwegen een drainagesysteem aan te leggen. Dit helpt overtollig water af te voeren. 

Water in uw kruipruimte?

Bij hoge grondwaterstanden kan water in de kruipruimte terechtkomen, vaak als gevolg van fout aangelegde of afgebroken regenwaterpijpen, of door verkeerd geplaatste terrassen. 

Mogelijke maatregelen zijn: 

  • Controleer de regenwaterafvoer: zorg ervoor dat de regenwaterafvoer correct is aangesloten en niet onder het huis loost. 
  • Beheer de bestrating rondom je huis: leg de bestrating zo aan dat regenwater wegloopt van het huis in plaats van ernaartoe. 
  • Verhoog de bodem van de kruipruimte: vul de bodem van de kruipruimte aan met schelpen of zand om het niveau te verhogen. 
  • Drainage aanleggen: overweeg om drainage rondom of onder je woning aan te leggen. Dit kan helpen overtollig water af te voeren op de riolering of op gemeentelijke open water. 

Water in uw kelder?

Kelders onder een woning zijn niet altijd waterdicht. Vooral bij een hoge grondwaterstand kunnen kelders gaan lekken. Het wegpompen van het binnengedrongen water heeft vaak pas zin als de grondwaterstand weer drastisch is gezakt. Daarom is het verstandig om professionals in te schakelen om uw kelder waterdicht te maken. Dit is de enige duurzame oplossing, omdat simpelweg dichtsmeren aan de binnenkant meestal niet helpt vanwege de waterdruk. 

Mogelijke maatregelen zijn:

  • Dicht de gaten rond kabel- en leidingdoorvoeren: dit voorkomt dat water via deze openingen de kelder binnendringt. 
  • Win advies in van een professioneel bedrijf: een erkend bedrijf kan een grondige inspectie uitvoeren en u adviseren over de beste manier om uw kelder waterdicht te maken. Zij kunnen ook de nodige reparaties uitvoeren met behulp van gespecialiseerde technieken en materialen. 

Zijn uw muren vochtig?

Vochtige muren in uw woning kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals structureel te veel water in de kruipruimte, bouwkundige gebreken, optrekkend grondwater of onvoldoende ventilatie. Dit vocht kan aanleiding zijn tot schimmelvorming en daarmee schadelijk zijn voor uw gezondheid. Zelfs bij nieuwbouwwoningen kan het tot twee jaar na oplevering duren voordat het nieuwbouwvocht volledig is verdampt. 

Mogelijke maatregelen zijn:

  • Herstellen van de gevel: het opnieuw voegen van de gevel, repareren van scheuren en vervolgens het impregneren van de gevel om regendoorslag te voorkomen. 
  • Isoleren van de kruipruimte en vloer: door isolatiemateriaal aan te brengen in de kruipruimte en onder de vloer kun je optrekkend vocht voorkomen. 

Heeft u klachten over het grondwater?

Neem contact op met de gemeente, als u meer wilt weten over grondwater of een grondwaterklacht wilt doorgeven. U kunt u ook digitaal uw grondwaterklacht indienen.